Vijesti iz poljoprivrede

U Virovitici će se u subotu, 22. rujna, na Gradskoj tržnici, od 8 do 13 sati, održati 8. Agroexpo, sajam agroproizvoda i opreme.

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba Podružnica Virovitičko-podravske županije poslala je obavijest svim poljoprivrednicima s područja županije o odvozu praznih ambalaža sredstva za zaštitu bilja.

Ministarstvo poljoprivrede pripremilo je Nacrt zakona o vinu u suradnji s proizvođačima iz sektora vinarstva i vinogradarstva. Nakon e-savjetovanja Ministarstvo je razmotrilo sve pristigle komentare, a dio komentara je prihvaćen i uvršten u Nacrt zakona. Detaljno izvješće o provedenoj javnoj raspravi objavljeno je u petak.


U sklopu pilot-projekta Hrvatski duhani kreditirali su nabavku mehaničkog dvorednog berača duhana svom kooperantu Ivanu Martinušiću koji proizvodi duhan tipa Virginija na 15 hektara proizvodnih površina.

Raspisan novi natječaj za operaciju 7.2.1.

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je novi Natječaj za provedbu tipa operacije 7.2.1 „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda”. 

Radi se o mjeri iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Svrha natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu kroz ulaganje u javne sustave za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Najniža vrijednost potpore iznosi 30.000,00 €

Najviša vrijednost potpore iznosi 1.000.000,00 €

Intenzitet potpore iznosi najviše 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Prihvatljivi korisnici ove potpore su javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje, a ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 200.000.000,00 kuna. Prihvatljivi projekti su građenje i/ili opremanje javnog sustava za:

  • vodoopskrbu
  • odvodnju i/ili
  • pročišćavanje otpadnih voda

Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 10.09.2018. godine od 12:00 sati do 12.10.2018. godine do 12:00 sati.

Više informacija možete saznati klikom na link.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila dva natječaja iz  Mjere 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, odnosno  Podmjere 8.6 -Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda. 

Natječaj se odnosi na tip operacije 8.6.1.  Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima.

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici; udruge šumoposjednika te obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana sukladno nacionalnim propisima.

Prihvatljivi troškovi su: kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu i izradu drva; za privlačenje, izvoženje i iznošenje drva; za proizvodnju šumske biomase; za daljinski prijevoz drva; za šumskouzgojne radove; za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda; za izgradnju objekata i opći troškovi.

Visina potpore (u kunskoj protuvrijednosti) iznosi od 5.000 do 700.000 EUR.
Intenzitet potpore po projektu iznosi 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu započinje 20. kolovoza 2018. godine od 12:00 sati, a završava 31. listopada 2018. godine do 12:00 sati.

Više informacija o Natječaju možete vidjeti ovdje.