Vijesti iz poljoprivrede

Agencija za plaćanja raspisala je natječaj za tip operacije 8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva.

Prihvatljivi korisnici su obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnosti prerade drva u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Prihvatljivi troškovi su: kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva; za proizvodnju peleta, briketa i cijepanog ogrjevnog drva (briketirke, peletirke itd.); instalacija i/ili kupnja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u postupcima pridobivanja drva i predindustrijske prerade drva; i rekonstrukcija objekata te kupnja nove i rabljene opreme za proizvodnju, sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu drvnih proizvoda i dr. (sušare, parionice, silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri itd.) te opći troškovi.

Visina potpore (u kunskoj protuvrijednosti) iznosi od 10.000 do 1.000.000 EUR. Intenzitet potpore po projektu iznosi 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu započinje 20. kolovoza 2018. godine od 12:00 sati, a završava 31. listopada 2018. godine do 12:00 sati.

 

Više informacija o Natječaju možete vidjeti ovdje.

 

OPG Barčan Željku odobreno je sufinanciranje projekta “Izletište-Otrovanski breg” sa 40.000,00 kn.

Sredstva su ostvarena temeljem Programa „Konkurentnost turističkog gospodarstva“, Mjera A4 objavljenog od Ministarstva turizma. 

Projektom će se osigurati nužna sredstva za uređenje unutrašnjosti klijeti radi registriranja izletišta kako bi se upotpunila turistička i ugostiteljska ponuda te se omogućila ugostiteljima i dionicima u turizmu i ugostiteljstvu s područja općine Pitomače, Virovitičko-podravske županije i ostatka Hrvatske da uvrste posjet izletištu u svoje aranžmane te na taj način obogate vlastitu ponudu usmjerenu prema krajnjim korisnicima, tj. turistima i posjetiteljima.
Projektni prijedlog uspješno je izradila tvrtka DRAFT d.o.o.

Virovitičko-podravska županija i Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Virovitica, na temelju Zaključka Organizacijskog odbora sajamske manifestacije Agroexpo i 13. Županijskog ocjenjivanja, izložbe meda i pčelinjih proizvoda i 10. Međunarodnog ocjenjivanja meda, a u suradnji s pčelarskim udrugama na području Virovitičko-podravske županije, objavili su Javni poziv za prikupljanje uzoraka meda za 13. Županijsko i 10. Međunarodno ocjenjivanje meda.

Na natjecanje se mogu prijaviti svi zainteresirani pčelari, popunjavanjem obveznog obrasca Prijavnice te dostavljanjem uzorka meda. Javni poziv može se vidjeti ovdje, a prijavnica ovdje.

Obrazac prijavnice moguće je dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i europske fondove Virovitičko-podravske županije, Trg Ljudevita Patačića 1, 33000 Virovitica, a dostupan je i na stranicama: www.vpz.hr u rubrici ”Natječaji”

Prijavnicu je potrebno čitko popuniti te dostaviti na navedenu adresu zajedno sa uzorcima meda.

Uzorke meda natjecatelji dostavljaju u staklenci zapremine cca 400 g. meda. Svaki uzorak sastoji se od tri staklenke.

Uz svaku staklenku obvezno je priložiti (ne lijepiti na staklenku) sljedeće podatke:

  • ime i prezime pčelara (naziv OPG-a / obrta)
  • evidencijski broj pčelara
  • točna adresa i sjedište
  • vrsta meda i područje (lokalitet) s kojeg med potječe
  • godina proizvodnje
  • naziv pčelarske udruge

Staklenke moraju biti punjene do početka vrata staklenke, a nikako do poklopca. Staklenke u kojima se dostavljaju uzorci moraju obavezno biti nove, prethodno ne korištene i poklopljene novim metalnim poklopcem. Med ne smije biti kristaliziran.

Prijave i uzorci dostavljaju se najkasnije do 31. kolovoza 2018. godine na adresu: Virovitičko-podravske županije, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i europske fondove, Trg Lj. Patačića 1, 33000 Virovitica, 033/638-140 (kontakt osoba: Predrag Mrmoš) ili 033/638-170 (kontakt osoba: Dario Ripli).

Svi uzorci natjecatelja s liste prijavljenih koji ispunjavaju formalne uvjete propisane unutar ovog javnog poziva, označavaju se šifrom koja tada zamjenjuje osobne podatke o natjecatelju. Tako označeni uzorci dostavljaju se Zavodu za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije na daljnji postupak analize fizikalno – kemijskih svojstava meda.

Organoleptičko ocjenjivanje i obradu rezultata svih prikupljenih bodova provodi Ocjenjivački sud pri HGK – ŽK Virovitica.

Ocjenjivanje se provodi sukladno Pravilniku o kvaliteti meda i drugih pčelinjih proizvoda u Republici Hrvatskoj i Codex Alimentarius standarda za med Europske unije.

Nepotpune i nepravovremene prijave i uzorci koji ne udovoljavaju propisanim formalnim uvjetima neće se razmatrati i vraćaju se podnositeljima.

Odluka o odabiru najboljeg meda u 2018. godini i rezultati ocjenjivanja biti će javno objavljeni u prigodi obilježavanja sajamske manifestacije „Agroexpo 2018“ Virovitičko-podravske županije koja će se održati 22. rujna 2018. godine u Virovitici.

(www.vpz.hr)

 

Župan Virovitičko-podravski, Igor Andrović proglasio je 19. lipnja 2018. godine, elementarnu nepogodu za područje općine Pitomača i to naselja: Pitomača, Starogradački Marof i Kladare, zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih tučom dana 12. lipnja 2018. godine,  a kojom je na navedenom području nanijeta velike materijalne štete na svim poljoprivrednim kulturama (ratarskim, povrtlarskim, voćarskim i industrijskim).

Poljoprivrednici koji su pretrpjeli štetu na području općine Pitomača i to naselja: Pitomača, Starogradački Marof i Kladare, istu mogu prijaviti od 26. lipnja do 02. srpnja 2018. godine, u prostorijama Općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1 - konferencijska sala.

           Za prijavu je potrebno imati presliku lista A i B iz upisnika Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, OIB, presliku osobne iskaznice i prelisku kartice žiro-računa.

S poštovanjem.

PREDSJEDNIK POVJRENSTVA:
          Mario Rengel


 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Na natječaj se mogu javiti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, a maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i odnosi se na godinu za koju su zahtjevi za isplatu potpore podneseni. Intenzitet potpore iznosi do 70% prihvatljive premije osiguranja, a ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 70 milijuna kuna.

Napominjemo da korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika u trenutku podnošenja zahtjeva za isplatu potpore, a sve detalje možete pogledati ovdje.

Izjava ministra Tomislava Tolušića:

„Nova mjera za osiguranje usjeva omogućava puno manji trošak poljoprivrednicima jer Ministarstvo plaća 70% police osiguravajućim društvima, a poljoprivrednik samo 30%“.

Zahtjeve za potporu mogu podnijeti i poljoprivrednici koji su police osiguranja ugovorili prije objave ovog natječaja.

Ministarstvo je o novim uvjetima ugovaranja osiguranja putem Hrvatskog ureda za osiguranje obavijestilo i društva za osiguranje. Reakcije su pozitivne i očekuje se povećanje interesa poljoprivrednika i povećanje broja ugovorenih osiguranja. (mps.hr)


Dana 19. travnja (četvrtak) u 17:00h  u Plavoj sali Općine Pitomača na adresi Ljudevita Gaja 16/1 održati će se informativna radionica u organizaciji tvrtke DRAFT d.o.o. i općine Pitomača povodom raspisanog natječaja za mlade poljoprivrednike (mjera 6.1.1.).

Na predstavljanje natječaja pozivaju se sve zainteresirane osobe koje se bave poljoprivrednim djelatnostima, poglavito mladi poljoprivrednici, tj. osobe s navršenih 18 i mlađe od 41 godinu. Tom prigodom će se predstaviti prihvatljivi prijavitelji i korisnici, uvjeti i načini provedbe planiranih aktivnosti te ostale specifičnosti samog natječaja.