Rad općinske uprave


Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) donijelo je odluku o sufinanciranju projektnih prijedloga za Program pripreme lokanih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova. Među poslanim projektnim prijedlozima odobrena su sredstva Općini Pitomači iz Virovitičko-podravske županije i Općini Kloštar Podravski iz Koprivničko-križevačke županije.

Općini Pitomači odobrena su sredstva u iznosu od 250.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije za Centar kompetentnosti za poljoprivredu, ekološku poljoprivredu i agroturizam u Pitomači. Odobrenjem projektnog prijedloga izrade tehničke dokumentacije i ishođenja dozvole za gradnju ukupne vrijednosti 298.150,00 kn ostvariti će se svi nužni preduvjeti za realizaciju projekta Centra kompetentnosti u Pitomači, odnosno izgradnju i opremanje.

Općini Kloštar Podravski odobreno je sufinanciranje u iznosu od 170.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije za Polivalentni objekt javne namjene. Projektnim prijedlogom ukupne vrijednosti 198.575,00 kn stvoriti će se svi nužni preduvjeti za narednu fazu realizacije polivalentnog objekta javne namjene na području općine Kloštar Podravski.

Oba uspješno odobrena projektna prijedloga izradila je tvrtka DRAFT d.o.o.

Iz Programa održivog razvoja lokalne zajednice, Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova, za jedinice lokalne samouprave s područja Virovitičko-podravske županije, odobrilo je sufinanciranje u ukupnom iznosu od 4.100.000 kuna, a sa sredstvima za gradnju Područne škole u Bakiću (nositelj Virovitičko-podravske županije) to je ukupno 4.500.000 kn. Gradonačelnici i načelnici gradova i općina s područja Virovitičko-podravske županije ugovor su potpisali u Hotelu Panorama u Zagrebu s ministricom regionalnog razvoja Gabrijelom Žalac.

 • Općina Pitomača (zajednički dom) – 200.000,00 kn;
 • Grad Virovitica je dobila ukupno 700.000,00 kuna (rekonstrukcija Mjesnog doma u Rezovačkim Krčevinama – 400.000,00 kn i sanacija kolničke konstrukcije u Ulici Narodne garde u Svetom Đurađu – 300.000,00 kn),
 • Grad Orahovica (izgradnja pješačkih staza na grobljima – 100.000,00 kn);
 • Općina Crnac (izgradnja pješačkih staza u Crncu, Radićeva ulica) – 300.000,00 kuna;
 • Općina Čađavica (uređenje Društvenog doma u Čađavačkom Lugu) 250.000,00 kn;
 • Općina Špišić Bukovica (rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u naselju Bušetina) – 200.000,00 kn;
 • Općina Suhopolje (uređenje i asfaltiranje pješačke staze u Suhopolju) – 300.000,00 kn;
 • Općina Sopje (uređenje Društvenog doma u Kapincima) – 150.000,00 kn;
 • Općina Zdenci (rekonstrukcija tj. dogradnja i nadogradnja javne zgrade prostorija NK Sloga u Zdencima) – 250.000,00 kn;
 • Općina Čačinci (održavanje nerazvrstanih cesta na području općine) – 200.000,00 kn;
 • Općina Nova Bukovica (izgradnja pješačke staze u Zagrebačkoj ulici u Novoj Bukovici) – 100.000,00 kn;
 • Grad Slatina (rekonstrukcija nerazvrstane ceste između ulica Braće Radića i Ulice sv. Marka Križevčanina) – 150.000,00 kn;
 • Općina Mikleuš (uređenje lokalne ceste u Ulici bana Jelačića u Mikleušu) – 200.000,00 kn;
 • Općina Gradina (izgradnja Društvenog doma u Bačevcu) – 350.000,00 kn;
 • Općina Lukač (izgradnja Društvenog doma u Budrovcu Lukačkom) – 400.000,00 kn;
 • Općina Voćin (sanacija postojeće nerazvrstane ceste – Vinkovačka ulica u Voćinu) – 250.000,00

Općina Pitomača izlaže na Javni uvid Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Pitomača. Uvid u Prijedlog Programa raspolaganja, s popratnom dokumentacijom, može se od 22. svibnja 2018. godine do 05. lipnja 2018. godine izvršiti radnim danom od 09:00 do 14:00 sati u prostorijama Općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, 33 405 Pitomača.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na Prijedlog Programa najkasnije do isteka javnog uvida. O prigovorima će odlučivati Općinsko vijeće općine Pitomača u roku od 30 dana. Prigovori na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime i adresu podnositelja, te se moraju dostaviti Općini Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, 33 405 Pitomača, zaključno sa 05. lipnja 2018. godine. 

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem - ovdje
PRILOG 1 : Popis katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH po katastarskim općinama. - ovdje
PRILOG KKP-1: Kopija katastarskog plana - poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH za Općinu Pitomača - ovdje
P
RILOG KKP-2: Kopija katastarskog plana - zaštoćeno područje (Natura 2000) - ovdje
PRILOG KKP-3: Kopija katastarskog plana - površine određene za zakup na 25 godina za Općinu Pitomača - ovdje
PRILOG 3: Popis svih katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH određenih za davanje u zakup na 25 godina. - ovdje
PRILOG KKP-4: Kopija katastarskog plana - površine određene za zakup na 25 godine - ovdje
PRILOG 4: Popis katastarskih čestica u vlasništvu Republike Hrvatske koje će se na području Općine Pitomača dati za povrat i za zamjenu u slučaju kada nije moguć povrat imovine oduzete za vrijeme Jugoslavenske komunističke vladavine - ovdje
PRILOG KKP-5: Kopija katastarskog plana - površine određene za povrat za Općinu Pitomača - ovdje


Ministarstvo turizma odobrilo je sufinanciranje projekta Postavljanje stanica za iznajmljivanje bicikla na cikloturističkim odmorištima u Špišić Bukovici i Pitomači temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini.

Projekt ukupne vrijednosti 248.750,00 kn, Ministarstvo turizma sufinanciralo je u iznosu od 139.300,00 kn. Nositelju projekta, Općini Špišić Bukovici te partneru, Općini Pitomači odobrenim sredstvima omogućiti će se postavljanje stanica za iznajmljivanje klasičnih bicikla i e-bicikla na cikloturističkom odmorištu Kurija Špišić u Špišić Bukovici i u Pitomači na lokalitetu Banov Brod. Pored postavljenih stanica za iznajmljivanje, biti će osigurani klasični bicikli te e-bicikli s pripadajućim sustavom terminala za iznajmljivanje na lokacijama, zatim web stranica te mobilna aplikacija za učinkovitije iznajmljivanje bicikla turistima. Stanice za iznajmljivanje bicikla na cikloturističkim odmorištima u Špišić Bukovici i Pitomači sa svim navedenim planiranim komponentama predstavljati će visoku razinu turističke i cikloturističke infrastrukture popraćenu pristupačnim i ekološki učinkovitim suvremenim tehnologijama. Uspješno sufinanciran projekt izradila je tvrtka DRAFT d.o.o.


Temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13.- članak 102. stavak 3.,  65/17.), Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača u svojstvu nositelja izrade  objavljuje  Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Pitomača .


Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Pitomača možete pogledati ovdje.

 • Najnovije vijesti
 • Najčitanije vijesti

Memorijalni turnir ˝Zdravko ...

U nedjelju 12.08.2018. u ...

Memorijalni turnir ˝Zdravko ...

U nedjelju 12.08.2018. u ...