Rad općinske uprave


Obavještavamo sve udruge s područja općine Pitomača da je Općina Pitomača raspisala javne natječaje za financiranje javnih potreba Općine Pitomača u području sporta, kulture i ostalih društvenih djelatnosti u 2018. godini. Svi potrebni obrasci dostupni su na web stranici Općine Pitomača, pod javnim natječajima. Rok za podnošenje prijava je zaključno do 28. veljače 2018. godine.


Ministarstvo kulture objavilo je raspored sredstava za programe „investicijske potpore“ u 2018. godini. Tako je Državni arhiv u Virovitici, za nabavu informatičke opreme dobio 35.000,00 kuna. Istodobno Centru za kulturu Drago Britvić iz Pitomače, za obnovu Doma kulture namijenjeno je 250.000,00 kuna.

Gradska knjižnica Slatina za adaptaciju prostora i nabavku informatičke opreme dobila je 410.000,00 kuna. Gradska knjižnica i Gradski muzej Virovitica dobili su po 10.000,00 kuna za nabavu informatičke opreme. Kazalištu Virovitica namijenjeno je 250.000,00 kuna za uređenje kazališta.

Istodobno, Pučko otvoreno učilište Slatina je dobilo 200.000,00 kuna za uređenje kino dvorane, dok je Zavičajni muzej Slatina dobio 200.000,00 kuna za adaptaciju i uređenje muzeja. Cijeli popis može se vidjeti ovdje. (www.vpz.hr, Fotografija: Tportal.hr)

Općina Pitomača korak je bliže ostvarenju više od 16 milijuna kuna vrijednog projekta kojim će u budućnosti Križnica postati središte turizma općine Pitomača.

S 92 od mogućih 100 bodova projekt ”Centar za posjetitelje Križnica – Interpretacijski centar Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav”, čiji su partneri Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije i Turistička zajednica Općine Pitomača, uspješno je prošao fazu provjere prihvatljivosti te je upućen u treću fazu koja se odnosi na provjeru izdataka. Projektnu prijavu izradila je VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije u suradnji s Općinom Pitomača, a prilikom podnošenja prijave, projekt je bio ”težak” više od 16 milijuna kuna.

Interpretacijski centar Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav bit će smješten na području značajnog krajobraza Križnice, ekološke mreže Natura 2000 i Regionalnog parka Mura-Drava. Kroz provedbu planiranih aktivnosti rekonstruirat će se stara zgrada karaule, u kojoj je kasnije bila smještena i područna škola te će se opremiti Centar, urediti perivoj, uspostaviti poučne pješačko biciklističke staze, opremiti istraživačka stanica te kreirati rekreativno-turistički sadržaji. Uređenjem prostora Centra, kroz izradu multimedijalnih sadržaja usmjerenih na interpretaciju prirodne baštine na edukativan i inovativan način, pripremom i provedbom edukativnih radionica i programa škole u prirodi te kroz aktivnosti usmjerene na promociju odredišta prirodne baštine promicat će se zaštita, valorizacija, edukacija i održivo upravljanje Centrom. Kompletan prostor Centra bit će pristupačan osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, a na raspolaganju će imati i educirane turističke vodiče.

Izgradnjom Centra za posjetitelje Križnica s popratnim sadržajima uspostavit će se turistička infrastruktura namijenjena velikom broju posjetitelja različitih profila čineći ga prepoznatljivim turističkim odredištem Virovitičko-podravske županije što će doprinijeti održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

(www.vpz.hr)


Temeljem Programa izgradnje, održavanja i opremanja ustanova kulture (investicijske potpore) za 2017. godinu Ministarstvo kulture odobrilo je financijska sredstva u iznosu od 250.000,00 kn Centru za kulturu „Drago Britvić“ za prijavljeni projekt „Rekonstrukcija pozornice Doma kulture u Pitomači“ kojeg je izradila tvrtka DRAFT d.o.o. Projektom će se rekonstruirati pozornica Doma kulture u Pitomači s ciljem osiguravanja adekvatnog prostora za održavanje kulturno-umjetničkih sadržaja u Pitomači. Rekonstrukcija pozornice odnosi se na drugu fazu rekonstrukcije samog objekta kojeg se planira faznim realizacijama kompletno osposobiti kao multimedijski kulturni centar što će doprinijeti razvoju kulturno-umjetničkog i društvenog sadržaja na području općine Pitomače.

(izvor: www.draft.pitomaca.hr)

U četvrtak 14. prosinca 2017. godine,  je u prostorijama Općine Pitomača održana 4. sjednica Općinskog vijeća na kojoj su Općinski vijećnici najprije prihvatili predložene III Izmjene i dopune Proračuna Općine Pitomača za 2017. godinu, kojim je isti povećan za 228.500,00 kuna, čime je njegova visina podignuta na 20.623.500,00 kuna, a zatim i izmjene programa vezane uz proračun (socijalna skrb, gradnja i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture). Nakon prihvaćanja predloženih izmjena financijskih planova općinskih proračunskih korisnika (Dječji vrtić Potočnica, Knjižnica i čitaonica Pitomača, Centar za kulturu Drago Britvić) za 2017. godinu, Općinski su vijećnici donijeli i proračun Općine Pitomača za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu, sa odlukom o izvršavanju istog i pripadajućim programima (socijalna skrb, gradnja i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta, utroška sredstava spomeničke rente, šumskog doprinosa, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru…).  Općinski proračun za 2018. godinu, na strani prihoda i rashoda iznositi će 29,990 milijuna kuna, što je gotovo 10 milijuna kuna više od proračuna iz proteklih godina, prvenstveno zbog osiguranih sredstava za nekoliko općinskih projekata (izgradnja reciklažnog dvorišta, energetska obnova Dječjeg vrtića Potočnica, rekonstrukcija rodne kuće Petra Preradovića). Za isto razdoblje doneseni su i financijski planovi općinskih proračunskih korisnika.

Općinski vijećnici donijeli su i odluka o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću, sa zakonom je usklađena odluka o lokalnim porezima i prijenosu poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe na Poreznu upravu, usvojen je srednjoročni i godišnji plan davanja koncesija, odluka o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu općine. Sa zakonom je usklađena i postojeća odluka o zakupu i kupoprodaji općinskog poslovnog prostora, donesen zaključak o usvajanju izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Virovitičko-podravske županije, izvršena je izmjena općinske odluke o stipendijama, odabran je najpovoljniji ponuditelj za pružanje usluge upravljanja projektom izgradnja reciklažnog dvorišta (Vidra – razvojna agencija VPŽ, a dio dnevnog reda odnosio se i na odluke vezane uz sustav civilne zaštite na području općine.  


    

  • Najnovije vijesti
  • Najčitanije vijesti

Predavanje o Zlatnoj žutici vinove ...

Predavanje "Zlatna žutica vinove ...

ADVENT U PITOMAČI

Advent u Pitomači - Program

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Slikarske radionice

Slikarske radionice: svake srijede ...

ADVENT U PITOMAČI

Advent u Pitomači - Program

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Slikarske radionice

Slikarske radionice: svake srijede ...

Predavanje o Zlatnoj žutici vinove ...

Predavanje "Zlatna žutica vinove ...