Rad općinske uprave


U Zlatnom klasu u Otrovancu na području općine Pitomača, je održana prva u nizu manifestacija „Naše domaće, sada i ubuduće“ koja informira poljoprivrednike kako do EU novca za ruralni razvoj: za opremanje farmi, izgradnju pogona, osiguranje usjeva, ali i za zelenu poljoprivredu – čije prakse poljoprivrednicima donose dodatni izvor zarade.

Bio je to svojevrsni „radni ručak s ministrom Tomislavom Tolušićem“, nastavku „Doručku s hrvatskih farmi“. U Zlatnom klasu, uz ministra Tomislava Tolušića, bili su i pomoćnik ministra Krešimir Ivančić, ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Matilda Copić, njen pomoćnik Antun Vujić. Saborski zastupnici Josip Đakić i Vesna Bedeković. Bio je tu i Zdravko Barać, ravnatelj Hrvatske poljoprivredne agencije. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović i njegovi pomoćnici, Marijo Klement i Darko Žužak. Gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin i Slatine Denis Ostrošić, kao i niz načelnika s područja Virovitičko-podravske županije, predvođenih domaćinom, Željkom Grgačićem, načelnikom Općine Pitomača. Osim njega, bili su i: Hrvoje Miler (Špišić Bukovica), Siniša Horvat (Suhopolje), Berislav Androš (Sopje), Marko Ajček (Gradina), Mirko Rončević (Čađavica), Mato Damjan (Crnac), Milan Dundović (Mikleuš), Mirko Mališ (Čačinci), Tomislav Bračun (Nova Bukovica), Tomislav Durmić (Zdenci).

Inače, iznimno posjećenu radionicu održali su predstavnici Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
Nakon radionice, na radnom ručku s ministrom poljoprivrede Tomislavom Tolušićem, predstavljeni su proizvodi s oznakama Hrvatske poljoprivredne agencije: meso, mlijeko i jaja s hrvatskih farmi, med s hrvatskih pčelinjaka te brašno i kruh s hrvatskih polja, kao i hrvatski autohtoni proizvodi zaštićeni oznakom izvornosti u EU.

Potrošnjom domaćih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda izravno se utječe na očuvanje, ali i daljnji razvoj domaće poljoprivredne proizvodnje. Ujedno se pridonosi povećanju ukupne konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, očuvanju ruralnih prostora i radnih mjesta, kako u primarnom poljoprivrednom sektoru tako i u prehrambenoj industriji.

Nazočnima se prvi obratio virovitičko-podravski župan Igor Andrović.
– I danas ovdje možemo vidjeti domaće lokalne proizvode koji se mogu proizvesti ovdje na području Virovitičko-podravske županije, kao i općine Pitomača. Bile su danas i radionice iz ruralnog razvoja, a svi zainteresirani za povlačenje EU sredstava mogu se javiti u našu regionalnu razvojnu agenciju VIDRA-u, ali i ostale razvojne agencije. LAG-ove kako bi u budućnosti prošlo što više projekata s područja Virovitičko-podravske županije jer svima nama je cilj da naši poljoprivredni proizvođači što bolje žive od svojih proizvoda – podcrtao je Igor Andrović.

Ravnatelj Hrvatske poljoprivredne agencije, Zdravko Barać je između ostalog kazao.
– Ovaj „radni ručak“ je svojevrsni nastavak „Doručka s hrvatskih farmi“. I ovom novom promotivnom kampanjom predstavljamo sve one koji nose naše oznake kvalitete. Što znače ovakve promotivne kampanje? Primjerice, tijekom 2017. godine zahvaljujući „Doručku s hrvatskih farmi“, imali smo 30 posto više označenih korisnika. Potrošače sve više zanima što jedu, zanimaju ih svi segmenti proizvodnje, od polja do stola – istaknuo je Barać.

Edukacijom građana proizvodi OPG-ova su traženiji, povećala se i njihova on-line prodaja, hotelijeri uključuju domaće proizvode u svoju ponudu, raste interes za ruralni turizam, građani pažljivije čitaju deklaracije na proizvodima koje kupuju, poljoprivrednici iskazuju veći interes za HPA označavanje svojih proizvoda.
– Raspisujemo 30-tak natječaja za projekte ruralnog razvoja za što smo u 2018. osigurali 3,7 milijardi kuna. Samo u Virovitičko-podravskoj županiji kroz mjere Programa ruralnog razvoja ukupno je ugovoreno 420 milijuna kuna projekata. Sve mjere koje je Ministarstvo poljoprivrede u mom mandatu donijelo i provodi imaju za cilj povećanje konkurentnosti naših poljoprivrednih proizvođača i obujma domaće proizvodnje. Smatram da je uza sve zakone i pravilnike kojima smo to regulirali, potrebno stalno informirati građana o vrijednosti i kvaliteti domaće hrane. Zakon o zemljištu ovaj tjedan stupa na snagu, pa ćemo na ovim radionicama okupiti predstavnike jedinica lokalne samouprave koje kreću s izradom programa raspolaganja državnim zemljištem po kojima će raspisivati natječaje i dodjeljivati državnu zemlju poljoprivrednicima – izjavio je ministar Tomislav Tolušić u Pitomači. (www.mps.hr, www.vpz.hr, Fotografije: Kristijan Toplak i Željka Đaković)


Svi saborski zastupnici s područja Virovitičko-podravske županije (Josip Đakić, Vesna Bedeković, Ana Marija Petin i Tomislav Žagar), virovitičko-podravski župan, Igor Andrović, te svi nazočni gradonačelnici i načelnici s područja naše županije, u Pitomači su, u Vijećnici Općine Pitomača, potpisali inicijativu za promjenu organizacijskog ustroja HEP ODS u Virovitičko-podravskoj županiji.

Naime, prema navedenom, Virovitičko-podravska županija kao i svi gradovi i općine koju je čine zahtijevaju i predlažu da se pristupi promjeni institucionalnog i organizacijskog ustrojstva javnih poduzeća gdje god za to postoje pretpostavke s ciljem da njihov ustroj prati ustroj županija, što ocjenjuju kao poticaj ukupnom razvoju županija kao i svih jedinica lokalne samouprave na svom području.

Tako se na području Virovitičko-podravske županije u organizacijskom smislu ova djelatnost obavlja na distribucijom području HEP grupa kao vodeći nacionalna energetska tvrtka u vlasništvu Republike Hrvatske organizirana je u obliku koncerna kao grupacija povezanih društava (tvrtke kćeri), a jedna od njih je HEP ODS djelatnost distribucije električnom energijom obavlja u 21 distribucijskom području na teritoriju Republike Hrvatske.

Na području Virovitičko-podravske županije djelatnost opskrbe električnom energijom obavljaju organizacijski ustrojene jedinice od kojih neke koje nemaju sjedište u ovoj Županiji:

  1. Elektra Virovitica s pogonom u Slatini,
  2. Elektroslavonija za područje bivše općine Orahovica odnosno sadašnje grada Orahovice te općine Crnac, Čačinci i Zdenci,
  3. Elektra Koprivnica za područje sadašnje općine Pitomača,
  4. Elektra Križ, za dio područja Grada Virovitice odnosno naselja Jasenaš.

Elektra Virovitica obuhvaća površinu od 1.431 km2 što je predstavlja 70,77 % površine Virovitičko-podravske županije. Na pripadajućem području Elektre Virovitica živi 63.046 stanovnika (Popis 2011., što čini udio od 74,54% od ukupnog broja stanovnika Županije. Područje Općina Pitomača organizacijski je dio DP Elektra Koprivnica od koje je udaljena oko 45 km, a od DP Elektra Virovitica 20 km.

– Zbog daljnjih mogućnosti investiranja u operativno distributivne sustave, pokrenuli smo inicijativu da na području Virovitičko-podravske županije, što se tiče opskrbe električnom energijom, imamo HEP sa sjedištem u Virovitici i koji će pokrivati samo Virovitičko-podravsku županiju, umjesto što to danas pokrivaju čak četiri organizacijski ustrojene jedinice iz četiri županije – podcrtao je virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

Grad Orahovica te općine Zdenci, Čačinci i Crnac organizacijski pripadaju DP Elektroslavonija Osijek od čijeg su centra udaljene oko 80 km,a od DP Elektra Virovitica 50 km.Naselje Jasenaš, kao naselje Grada Virovitice organizacijski je dio DP Elektri Križ čiji je centar udaljen više od 110 km, a od DP Elektra Virovitica 9 km.

Distribucijsko područje Elektra Virovitica na dan 31.12.2017. ima ukupno 30.352 aktivnih obračunskih mjernih mjesta, dok se procjenjuje da je broj kupaca u Općina Pitomača oko 3000, gradu Orahovica, te općinama Zdenci, Čačinci i Crnac oko 6000 te naselju Jasenaš 23.

Područja izvan sastava Elektre Virovitica, a na području Virovitičko-podravske županije uvelike zaostaju u razvoju i stanju elektroenergetske infrastrukture što predstavlja sve veći problem i dugoročno usporava razvoj općina i gradova te županije kao cjeline.

Potpisnici ove Izjave suglasni su da postoji velika razlika u obavljanju djelatnosti distribucije električne energije na području županije Virovitičko-podravske. Stajališta su da Elektra Virovitica prednjači u kvaliteti obavljanja djelatnosti i stoga imaju legitiman cilj da se nivo pružanja usluga distribucije na području županije ujednači, odnosno poveća kvaliteta svim građanima na području županije Virovitičko-podravske.

Isto tako smatraju da ne postoje nikakvi opravdani razlozi koji bi sprječavali da se postojeće stanje organizacijskog ustroja u djelatnosti distribucije električnom energijom ne uskladi sa županijskim ustrojem odnosno da cjelokupno područje županije u što kraćem roku ne postane jedno i jedinstveno distribucijsko područje za što postoje sve tehničke i druge pretpostavke tj. da kompletna djelatnost opskrbe električnom energijom bude organizirana iz jednog županijskog centra što bi zahtijevalo minimalne troškove prilagodbe, a korisnicima s područja županije donijelo kvalitetniju opskrbu električnom energijom.

Time bi im se olakšala komunikacija građana i drugih subjekata s tijelima javne vlasti, jer bi bili vezani za jedno mjesto rješavanja većine životnih potreba u sjedištu Županije gdje su smješteni svi drugi javni servisi kao što je zdravstvene i socijalne ustanove, zavod za zapošljavanje, zavod za mirovinsko osiguranje , tijela sudbene vlasti i dr. čime bi se postigla kvaliteta i dostupnost pružanja javnih usluga, a i smanjili troškove građanima Virovitičko-podravske županije a ujedno i omogućile i druge koristi.

U tom kontekstu potpisnici ove Izjave podržavaju inicijativu da se pristupi promjeni organizacijskog ustroja HEP ODS u smislu da se ELEKTRI VIROVITICA pripoje dijelovi koji trenutno pripadaju drugim distribucijskim područjima kako bi tako kompletno područje Virovitičko-podravske županije u elektrodistribucijskom dijelu bio pokriven iz jednog distribucijskog područja.

Potpisnici ove Izjave stoga pozivaju upravu Hrvatske elektroprivrede odnosno njezina nadležna tijela u čijoj je ingerenciji odlučivanje o pitanjima organizacijskog ustroja distribucije električne energije da pokrenu aktivnosti pravnog, organizacijskog i svakog drugog karaktera kako bi u što skorije vrijeme područje Virovitičko-podravske županije bilo jedno i jedinstveno distribucijsko područje. (www.vpz.hr, Fotografije: Kristijan Toplak)


28. veljače 2018. godine je u prostorijama Općine Pitomača, pod predsjedanjem Rikarda Bakana, održana 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača, na kojoj su prisutni vijećnici donijeli Zaključak o davanju suglasnosti v.d. ravnatelju Centra za kulturu „Drago Britvić“ za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na rekonstrukciji Doma kulture u Pitomači – II faza (rekonstrukcija pozornice). Po provedenom postupku javne nabave jednostavne vrijednosti navedene radove izvoditi će Trgovačko-fasaderski obrt „Duga“ vl. Tihomir Živko iz Pitomače, a njihova vrijednost iznosi 359.833,13 kuna s uključenim PDV-om. Općinski vijećnici donijeli su i Odluku o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja / ravnateljice Centra za kulturu „Drago Britvić“, budući uskoro ističe mandat sadašnjem v.d. ravnatelja. Regionalnoj razvojnoj agenciji „Sjever“ iz Koprivnice dano je ovlaštenje da u ime Općine Pitomača provede postupak javne nabave za opskrbu električnom energijom, Županijskoj skupštini Virovitičko-podravske županije predloženo je imenovanje medicinske sestre Ivane Kepke iz Virovitice na dužnost zdravstvenog djelatnika koji utvrđuje nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje općine Pitomača, a Općinski vijećnici prihvatili su i darovane nekretnine Nogometnog kluba „Pitomača“.   

Po završetku četvrte sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković obišao je rodnu kuću i muzej Petra Preradovića u Grabrovnici u povodu 200 obljetnice njegova rođenja. Izrazio je zadovoljstvo posjetom, istaknuvši je da je riječ o velikom pjesniku Hrvatskoga narodnog preporoda.

– Uvijek nastojimo poticati našu kulturu, baštinu i identitet, a on je tome dao izuzetno veliki doprinos – kazao je predsjednik Vlade.

U pratnji predsjednika Vlade bili su: potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta Martina Dalić, ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac, ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić, saborski zastupnici Josip Đakić i Vesna Bedeković, virovitičko-podravski župan Igor Andrović, kao i načelnik Općine Pitomača Željko Grgačić. O životu Petra Preradović, samoj rodnoj kući i muzeju, nazočne je upoznao Tomo Mrak.

Inače, Vlada Republike Hrvatske prihvatila je pokroviteljstvo nad obilježavanjem 200-te obljetnice rođenja hrvatskog pjesnika i domoljuba Petra Preradovića koja će se održavati u Virovitičko-podravskoj županiji. Uz Vladu RH, pokroviteljstvo je prihvatio i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković. Pod nazivom „Petru za 200 rođendan“, središnja svečanost planirana je za nedjelju 18. ožujka u rodnom mjestu Petra Preradovića – u Grabrovnici.
(www.vlada.hr, www.vpz.hr, Fotografije: Kristijan Toplak, www.vlada.hr)


Na temelju članka 66., 67. i 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pitomača ("Službene novine" Općine Pitomača, broj 7/09, 2/13 i 12/17)

 S A Z I V A M

 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pitomača za dan 28. veljače (srijeda) 2018. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Pitomača Ljudevita Gaja 26/1

 Za sjednicu predlažem slijedeći

                                             D N E V N I       R E D :

 - Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice,

 - Aktualni sat,

1. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Centra za kulturu „Drago Britvić“ u postupku donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na rekonstrukciji Doma kulture u Pitomači II. Faza – Rekonstrukcija pozornice Doma kulture u naselju Pitomača,

2. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu „Drago Britvić“,

3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za donošenje Odluke o ovlaštenju središnjeg tijela za nabavu,

4. Donošenje Prijedloga za imenovanje doktora medicine i drugih zdravstvenih djelatnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje općine Pitomača,

5. Donošenje Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnine NK „Pitomača“.

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

 S poštovanjem !

PREDSJEDNIK:   Rikard Bakan, dipl.oec..


  • Najnovije vijesti
  • Najčitanije vijesti

Predavanje o Zlatnoj žutici vinove ...

Predavanje "Zlatna žutica vinove ...

ADVENT U PITOMAČI

Advent u Pitomači - Program

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Slikarske radionice

Slikarske radionice: svake srijede ...

ADVENT U PITOMAČI

Advent u Pitomači - Program

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Slikarske radionice

Slikarske radionice: svake srijede ...

Predavanje o Zlatnoj žutici vinove ...

Predavanje "Zlatna žutica vinove ...