Pitomača

Najstariji arheološki nalazi (dvije kamene sjekire, keramički materijal, oružje, nakit) potvrđuju postojanje života ljudi na ovom području od neolita (brončanog doba) preko željeznog do antike. U vrijeme rimske vlasti ovim područjem prolazi rimska «via magna» čiji su ostaci i danas ponegdje vidljivi. Čini se da se tada na području današnjeg Otrovanca nalazilo rimsko naselje lovia. Za samo područje Pitomače se ništa ne zna, mada je prona­đen veliki nalaz rimskog novca u da­našnjoj Dravskoj ulici. Staroslavensku kulturu (bjelobrdsku) 10. -12. st. potvrdila su po­kusna arheološka iskapanja.

Prostor općine Pitomača karakterizira relativno jednostavna geološka građa. Najvećim dijelom područje Općine reljefno je ravničarsko (dravska potolina). Na južnom dijelu, znatno manjem površinom, nalazi se brežuljkasti predio Bilogore.U geološkom pogledu Dravska potolina je produkt dubokih usporednih rasjeda u kojima je uvjetovan današnji smjer toka rijeke Drave. Taložine u Dravskoj potolini kvartarne su starosti. Sastoje se u najvećoj mjeri od prapora, eolskih pijesaka i organogeno-barskih sedimenata (barske gline, pijesci, treset).

Općina Pitomača nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Virovitičko-podravske županije, na prostoru Bilogorske Podravine. Sa sjeverne strane graniči s Republikom Mađarskom, s istočne strane s općinom Špišić Bukovica, s južne strane s Bjelovarsko-bilogorskom županijom (općina Veliki Grđevac)...

Plan ulica Pitomače možete preuzeti u velikom formatu ovdje.

Izdavač: STEF d.o.o. Zagreb

Tko je online

Imamo 13 gostiju i nema članova online