Srednja škola Stjepana Sulimanca je nositelj IPA projekta pod nazivom Modernizacija školskog kurikuluma i razvoj praktikuma za obrazovanje o održivoj ekološkoj poljoprivredi, a ukupna vrijednost projekta iznosi 226.000 eura. Realizacijom projekta stvorit će se daleko kvalitetniji uvjeti za obrazovanje naših učenika i rad nastavnika, nego što smo ih imali do sad. Ovaj projekt realizira se u suradnji tri srednje škole: Srednje škole Stjepana Sulimanca – kao nositelja projekta, Srednje škole Stjepan Ivšić iz Orahovice i Srednje škole Bartola Kašića iz Grubišinog Polja – kao škola partnera u projektu. Jedan od partnera u projektu je Općina Pitomača, koja je kao institucija lokalne samouprave od samog početka ovoga projekta pružala najveću podršku i sa kojom je uspostavljena odlična suradnja. Također, jedan od partnera je lokalni gospodarstvenik – tvrtka Spider grupa d.o.o. iz Pitomače, jedna od vodećih lokalnih tvrtki u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Njihovim uključivanjem u projekt učenici i nastavnici triju strukovnih škola steći će praktične kompetencije u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji, koje će zatim integrirati u obrazovni proces. Najveći doprinos ovog projekta je uspostavljanje novog praktikuma za praktičnu nastavu učenika strukovnih zanimanja u poljoprivredi. Praktikum se nalazi na mjestu bivše vojne karaule u Šašnatom polju na zaštićenom području Regionalnog parka Mura-Drava. Praktikum će osigurati dugoročno održavanje stručne prakse za učenike sve tri škole partnera u projektu (s intencijom uključivanja i drugih u vremenu nakon provedbe projekta) tako da će se  znanja i kompetencije učenika uvelike povećati stručno vođenom praktičnom nastavom. Kombinacijom ovog bottom-up pristupa, novih znanja, priručnika i ustrojenog poligona za praktičnu nastavu, ovaj će projekt, kako mi vjerujemo, postići svoje ciljeve - inovativna i znanstveno utemeljena postignuća što ga škole pružaju putem svojih novih kapaciteta i programa.

Kako bi projekt uspjeli realizirati do kraja i omogućili mu održivost i daljnji razvoj u budućnosti, uputili smo 17. rujna 2013. godine Agenciji za poljoprivredno zemljište zahtjev za davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države bez javnog poziva. Radi se o površini od 10 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi u predjelu Banov brod, k.o. Pitomača II,  dio katastarske čestice 8916 (na katastarskim planovima  Geoportala navedeni su još stari brojevi prije izmjere 6695/2 i 6694), z.k.č.br. 7055/112/2, uz naš novi  ekološki praktikum u Šašnatom polju. Praktikum za praktičnu nastavu nalazi se unutar Regionalnog parka Mura-Drava koji je od 2012. godine u sastavu Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav pod zaštitom UNESCO-a te je stoga idealno mjesto za potrebe edukacije u ekološkoj poljoprivredi. Na praktikumu je planirano formiranje pašnjaka, livada, voćnjaka, povrtnjaka, ribnjak, skloništa za životinje, staklenika, laboratorija, površine pod ljekovitim biljem i različitim vrstama ratarskih usjeva. Zbog izuzetno pogodne lokacije planiramo u budućnosti  pretvoriti ovaj praktikum u Centar za edukaciju o održivim oblicima poljoprivrede i agroturizmu.

Za prostor ekološkog praktikuma izradili smo detaljni gospodarski plan ekološke proizvodnje, te u suradnji sa Udrugom ZMAG iz Zagreba izradili smo i detaljnu studiju, odnosno plan, kako ćemo ovaj prostor pretvoriti u Centar za edukaciju o održivim oblicima poljoprivrede i agroturizmu po načelima permakulture. Ideja je u Republici Hrvatskoj nova i inovativna, i ako bismo uspjeli realizirati samo dio te studije kroz buduće natječaje i EU fondove, stvorili bismo nešto uistinu jedinstveno. Ovakvim uređenjem imanja, očekuje se povećanje prinosa i smanjenje potrebnog ulaganja u uzgoj biljnih kultura i domaćih životinja, te održavanja sustava obrade i pripreme. Takav sustav je zaokružen /cjelovit/ i umjesto da pojedine zone imaju samo jednu funkciju /u agrikulturi - samo jednu komercijalnu kulturu/, stvara se sinergija sustava, gdje svaka zona podržava onu drugu olakšavajući nam upravljanje,smanjujući potrebne energije za funkcioniranje i održavanje sustava, a agrikulturne zone pružaju nam uvjete za promatranje i učenje o mnogim poljodjelskim, vrtlarskim, voćarskim, i na poslijetku - permakulturnim vještinama. Uz obnovu postojećih građevina, planiramo izgradnju dodatnih objekata prema potrebama razvoja praktikuma.  U prvoj fazi je realizirana obnova centralne građevine koja je u funkciji edukacije, dok će se ostale građevine obnoviti u slijedećoj fazi prema mogućnostima. Predvidjeti će se plan razvoja i obnove pojedinih građevina, te njihova rekonstrukcija u smislu energetske učinkovitosti i multifunkcionalnosti.

Osim objekata planira se izvedba jezera i prirodnog bazena. Jezero se planira izvesti u primarnoj funkciji ribnjaka, a rubovi se planiraju zasaditi varijacijama kultivara i autohtonih vrsta s jestivim i drugim svojstvima. Osim primarne funkcije, ono prikuplja i skladišti velike količine vode, a preljev će se koristiti u svrhu navodnjavanja vrta ili polja; reflektira sunčevu svjetlost prema stakleniku koji će se izgraditi u drugoj fazi razvoja, te time dodatno smanjuje potrebe za zagrijavanjem rasadnika. Uz sezonske kulture, žitarice i povrtnice, pored klasičnog voćnjaka uvest ćemo i druge djelove terena pod jestivim, visokokaloričim trajnicama - šumske vrtove, orašaste stablašice po rubovima imanja, itd. Naš gospodarski plan predviđa da ćemo ovakvim inovativnim pristupom osigurati školi dodatne vlastite prihode u iznosu od cca 150.000kn godišnje, koje bismo iskoristili za unaprjeđenje nastave, kurikula i razvoj praktikuma.Tko je online

Imamo 27 gostiju i nema članova online