LOKACIJA: naselje Kladare, 33 405 Pitomača (neposredno uz magistralnu cestu D-2)

POVRŠINA: 13,08 ha, od čega 5,97 ha formiranih građevinskih čestica

NAMJENA: proizvodna, uslužna, trgovina, prijevoz i skladištenje

SLOBODNO ZA PRODAJU:
3,19 ha (6 parcela površine 2.300 – 4.200 m2, vlasništvo Općina Pitomača)

INFRASTRUKTURNA OPREMLJENOST:
  • cestovni prilaz do magistralne ceste D-2,
  • oborinska odvodnja,
  • javna rasvjeta,
  • omogućen priključak na plinsku mrežu, sustav javne vodoopskrbe, telekomunikacijski cjevovod te priključak za napajanje električnom energijom angažirane snage od 30 kW po parceli (gratis).
PREDNOST: prioritetna djelatnost i povećanje broja zaposlenih

TABELARNI PRIKAZ CIJENA:

Proizvodne djelatnosti
(NKD 2007., odjeljci 10 – 33)

Uslužne djelatnosti
(NKD 2007., odjeljci 38 – 43)

Trgovina, prijevoz, skladištenje (NKD 2007., odjeljci 45 – 53)

Broj novouposlenih na neodređeno vrijeme

Cijena zemljišta, kuna/m2

Broj novouposlenih na neodređeno vrijeme

Cijena zemljišta, kuna/m2

Broj novouposlenih na neodređeno vrijeme

Cijena zemljišta, kuna/m2

1 – 3

2,00

1 – 3

5,00

1 – 3

10,00

4 - 10

1,00

4 - 10

3,00

4 - 10

  5,00

11 i više

0,50

11 i više

1,00

11 i više

  1,00KOMUNALNI DOPRINOS:
  • proizvodni i uslužni objekti (5,00 kn/m3),
  • skladišta (7,00 kn/m3),
  • trgovina, i uredski prostor (8,00 kn/m3), uz mogućnost djelomičnog ili potpunog oslobođenja.


KOMUNALNA NAKNADA:

  • od 0,35 kn/m2 mjesečno, za otvoreni poslovni prostor,
  • od 0,44 kn/m2 mjesečno, za zatvoreni poslovni prostor.

Tko je online

Imamo 5 gostiju i nema članova online