Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu  postupka javne nabave za „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Pitomača“ 

Općina Pitomača priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Pitomača“ Evidencijski broj nabave: 4/18-NMV.Građenje reciklažnog dvorišta uključuje izvedbu građevinskih, elektrotehničkih, obrtničkih i drugih radova (pripremni, zemljani, instalaterski, završni), te opremanje reciklažnog dvorišta odgovarajućom opremom: adekvatan prilaz s glavne prometnice, ogradu s ulaznim vratima, zgradu za osoblje, zeleni zaštitni pojas, prometno manipulativne površine i prateću infrastrukturu, nadstrešnicu, sustav vodoopskrbe i odvodnje, vagu 30t i 300 kg, balirku za prešanje otpada, eko kontejnere, rolokontejnere, preskontejnere, kontejner za ponovnu uporabu, priručni alat, ručni viličar i druge potrebne radove i opremu sukladno Troškovnicima koji čine sastavni dio Dokumentacije o nabavi i projektnoj dokumentaciji.

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) prije pokretanja postupka javne nabave, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Stoga, Općina Pitomača stavlja nacrt Dokumentacije o nabavi i Troškovnik za predmetni postupak javne nabave na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima na Elektronički oglasnik javne nabave RH (EOJN) www.eojn.nn.hr

Glavni projekt koji zbog svoje veličine nije mogao biti objavljen na EOJN-u, možete preuzeti preko slijedećeg linka: https://jumboiskon.tportal.hr/download/a426eb8c-4288-4f3f-9a35-ba4714d9b965 na službenim stranicama Općine Pitomača.

Prethodno savjetovanje traje do 8. kolovoza 2018. godine, a tijekom njegovog trajanja zainteresirani gospodarski subjekt dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH Naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni. 

Nakon provedenog savjetovanja, Naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na EOJN-u.

STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU

 Prilog: Glavni projekt. 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu  postupka javne nabave za „Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića „Potočnica“ na adresi Trg kralja Tomislava bb, Pitomača 

Općina Pitomača priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave „Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića „Potočnica“ na adresi Trg kralja Tomislava bb, Pitomača“ Evidencijski broj nabave: 2/18-NMV

Navedena energetska obnova obuhvaćaja poboljšanja na svim vanjskim fasadnim zidovima, kosi krov iznad grijanog prostora i u sklopu elektrotehničkog projekta predviđena je izmjena unutarnje rasvjete. Radovi se moraju izvesti sukladno: Glavnom arhitektonskom projektu za mjeru poboljšanja toplinske zaštite ovojnice zgrade Z.O.P.: 05-13-2015, T.D.:05-13-2015-PEO, i Elektrotehničkog projekta - izmjena unutarnje rasvjete Z.O.P. 05-13-2015. T.D. 022/2016.

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016) prije pokretanja postupka javne nabave, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Stoga, Općina Pitomača stavlja nacrt Dokumentacije o nabavi i Troškovnik za predmetni postupak javne nabave na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima na Elektronički oglasnik javne nabave RH (EOJN) www.eojn.nn.hr

Glavni projekt koji zbog svoje veličine nije mogao biti objavljen na EOJN-u, možete preuzeti preko slijedećeg linka: http://www.pitomaca.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=789:objavljena-nadmetanja&catid=179:javna-nabava&Itemid=777  na službenim stranicama Općine Pitomača.

Prethodno savjetovanje traje do 19. lipnja 2018. godine, a tijekom njegovog trajanja zainteresirani gospodarski subjekt dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH Naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni.

 

Nakon provedenog savjetovanja, Naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na EOJN-u.

STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVUDokumentacija: 

- GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT ZA MJERU POBOLJŠANJA  TOPLINSKE  ZAŠTITE  - možete preuzeti ovdje
- Projekt postojećeg stanja - možete preuzeti ovdje
- PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE  I TOPLINSKE ZAŠTITE   ZGRADE NAKON ZAHVATA a 1 dio - možete preuzeti ovdje
- Projekt nakon zahvata 2 dio - možete preuzeti ovdje
- Tlocrt prizemlja - elektroinstalacije - možete preuzeti ovdje
- Tlocrt tavana - elektroinstalacije -  možete preuzeti ovdje
- Tlocrt prizemlja - rasvjeta - možete preuzeti ovdje
- Tlocrt tavana - rasvjeta - možete preuzeti ovdje
- Detaljan nacrt ugradnje - detalja A - možete preuzeti ovdje
- Skice projekta - možete preuzeti ovdje
- Glavni projekt - možete preuzeti ovdje


 

Općina Pitomača je objavila Obavijest o nadmetanju za postupak: Obnova rodne kuće Petra Preradovića u „Memorijalni muzej Petra Preradovića“, broj objave: 2018/S 0F2-0007582.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Dokumentacija o nabavi
Prilog 3. Troškovnik

Elektronički oglasnik javne nabave - Detalje o objavi možete vidjeti: 
ovdje

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu  postupka javne nabave za „Obnova rodne kuće Petra Preradovića u „Memorijalni muzej Petra Preradovića“

Poziv na savjetovanje
Glavni projekt: Link za preuzimanje

Obavijest o izmjeni dokumentacije o nabavi u postupku javne nabave male vrijednosti „Energetska obnova zgrade Društvenog doma u Starom Gradcu“.

Općina Pitomača objavila je dana 10. lipnja 2017. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave, izmjenu dokumentacije o nabavi u postupku javne nabave male vrijednosti „Energetska obnova zgrade Društvenog doma u Starom Gradcu“.

Rok za dostavu ponuda je 27. lipnja 2017. godine do 16:00 sati, kada će se održati javno otvaranje ponuda u Općini Pitomača, Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I.

Prilog: Izmjena dokumentacije o nabavi
            Prilog ESPD obrazacJavno nadmetanje za izvođenje radova na energetskoj obnovi zgrade Društvenog doma u Starom Gradcu.

Općina Pitomača objavila je dana 31. svibnja 2017. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave, javno nadmetanje za  izvođenje radova na energetskoj obnovi zgrade Društvenog doma u starom Gradcu, broj nadmetanja: 2017/S 0F2-0010825. Radovi uključuju građevinsko-obrtničke, strojarske i elektrotehničke.

Rok za dostavu ponuda je 20. lipnja 2017. godine do 15,30 sati, kada će se održati javno otvaranje ponuda u Općini Pitomača, Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I.

Prilozi:

DOKUMENTACIJA O NABAVI

Prilog A-Ponudbeni list
Prilog B- zajednica ponuditelja
Prilog C-Podugovaratelji
Prilog D-Izjava o nekažnjavanju
Prilog E- popis značajni ugovora
Prilog F- Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora

TROŠKOVNIK

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
STROJARSKI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT

OBJAVLJEN POZIV NA SAVJETOVANJE ZA JAVNU NABAVU

Općina Pitomača pokreće postupak javne nabave "Energetska obnova zgrade društvenog doma u Starom Gradcu". Zakonom o javnoj nabavi propisano je da je javni naručitelj, prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave, obavezan pokrenuti savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Sve informacije i dodatna pojašnjenja zainteresirani mogu dobiti na kontakt Monika Vranek, tel. 033/780-840, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Dokumentaciju možete preuzeti sa slijedećeg linka.

OBJAVLJEN POZIV NA NADMETANJE ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Regionalna energetska agencija Sjever, u svojstvu središnjeg tijela zajedničke javne nabave po ovlaštenju Općine Pitomača, kao pojedinačnom naručitelju, započela je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za opskrbu elektroničkom energijom te je dana 02. siječnja 2017. godine objavila poziv na nadmetanje za isto. Navedeni poziv objavljen je na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave, broj nadmetanja: 2016/S 002-0029686, link na Elektronički oglasnik javne nabave - https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Ponuda se dostavlja elektroničkim putem u roku za dostavu ponuda do 08. veljače 2017. godine, kada je i javno otvaranje ponuda u prostorijama Regionalne energetske agencije Sjever, Miroslava Krleže 81, 48 000 Koprivnica.

Sve informacije i dodatna pojašnjenja potencijalni ponuditelji mogu dobiti od sljedećih kontakt osoba: Maja Petričec, stručni suradnik, tel. 048/289-242 i Jurica Perko, energetski stručnjak, tel. 048/289-241.


ARHIVA


Objavljena nadmetanja u 2016. godini


Javno nadmetanje za izgradnju i opremanje otvorenih dječjih igrališta u mjestu Stari Gradac, Otrovanec, Grabrovnica i Starogradački Marof

Općina Pitomača objavila je dana 12. srpnja 2016. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave, javno nadmetanje za izgradnju i opremanje otvorenih dječjih igrališta u mjestu Stari Gradac, Otrovanec, Grabrovnica i Starogradački Marof, broj nadmetanja: 2016/S 002-0015446.

Rok za dostavu ponuda je 01. kolovoza 2016. godine do 12,00 sati, kada će se održati javno otvaranje ponuda u Općini Pitomača, Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I.

Elektronički oglasnik javne nabave - Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=716893


PRILOZI:

Dokumentacija za nadmetanje

Obrazac 1.   Ponudbeni list           

Obrazac 2.   Dodatak I. Ponudbenom listu – Podaci o članu zajednice ponuditelja

Obrazac 3.   Dodatak II. Ponudbenom listu – Podaci o podizvoditelju                   

Obrazac 4.   Izjava o zajedničkoj ponudi                    

Obrazac 5.   Predložak - Izjava o nekažnjavanju                    

Obrazac 6.   Popis ugovora o izvršenim radovima (s potvdom druge ugovorne strane)                    

Obrazac 7.   Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora                    

Obrazac 8.   Izjava o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku


GLAVNI PROJEKT - GRABROVNICA

GLAVNI PROJEKT - OTROVANEC

GLAVNI PROJEKT - STARI GRADAC

GLAVNI PROJEKT - STAROGRADAČKI MAROF


TROŠKOVNIK 

Objavljena nadmetanja u 2015. godiniJavno nadmetanje za izvođenje radova na rekonstrukciji društvenog doma u Otrovancu radi povećanja energetske učinkovitosti.

Općina Pitomača objavila je dana 06. kolovoza 2015. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave, javno nadmetanje za  izvođenje radova na rekonstrukciji društvenog doma u Otrovancu radi povećanja energetske učinkovitosti, broj nadmetanja: 2015/S 002-007531.

Rok za dostavu ponuda je 26. kolovoza 2015. godine do 12,00 sati, kada će se održati javno otvaranje ponuda u Općini Pitomača, Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I.

Dokumentacija za nadmetanje.

Prilozi:

Prilog 1. Ponudbeni list

Prilog 2. Troškovnik

Prilog 3. Izjava o nekažnjavanju

Prilog 4. Izjava o prihvaćanju odredbi iz DZN

Prilog 5. Izjava o obilasku terena


Javno nadmetanje za opskrbu električnom energijom

Općina Pitomača objavila je dana 08. travnja 2015. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave, javno nadmetanje za opskrbu električnom energijom s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma na razdoblje od dvije godine, broj nadmetanja: 2015/S 002-0014688.

Rok za dostavu ponuda je 28. travnja 2015. godine do 12,00 sati, kada će se održati javno otvaranje ponuda u Vijećnici Općine Pitomača, Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I.

Dokumentacija za nadmetanje

Prilog 1. Ponudbeni list

Prilog 2. Troškovnik s tehničkim specifikacijama

Prilog 3. Izjava o nekažnjavanju

Prilog 4. Obrazac izjave

Prilog 5. Prijedlog okvirnog sporazuma - STARI

Temeljem članka 31. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi ( „Narodne novine“, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-Odluka USRH) na Zahtjev za objašnjenje Dokumentacije za nadmetanje zaprimljen od gospodarskog subjekta za vrijeme roka za dostavu ponuda, naručitelj Općina Pitomača objavljuje

 I. OBJAŠNJENJE I I. IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

Prilog 5. Prijedlog okvirnog sporazuma - NOVI


Objavljena nadmetanja u 2014. godini


  • Dana 17. ožujka 2014. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, Općina Pitomača je objavila javno nadmetanje za nabavu usluge izrade projektne dokumentacije, broj nadmetanja: 2014/S 002-0013360, podijeljene u dvije grupe:

        A) Preradovićeva kuća – dom pjesnika i umjetnika,

        B) Zavičajni muzej i galerija Pitomača.

Dokumentaciju za nadmetanje možete preuzeti ovdje, a priloge ovdje dok tehničke specifikacije koje se nalaze u Idejnom rješenju, a koje čini sastavni dio Dokumentacije za nadmetanje (prilog br. 5. – GRUPA A  i 6. – GRUPA B), iz tehničkih razloga nije moguće iste neograničeno i u cijelosti elektronički staviti na raspolaganje, te se iste mogu preuzeti u pisarnici naručitelja (Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, soba br. 5).

Rok za dostavu ponuda je 03. travnja 2014. godine, do 08,00 sati, kada će se održati javno otvaranje ponuda u Vijećnici Općine Pitomača, Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I.


  • BAGATELNA NABAVA za izradu Idejnog rješenja za projekt "Zavičajni muzej i galerija Pitomača"

             - Odluka o početku postupka bagatelne nabave

             - Poziv za dostavu ponuda, privici


  •  BAGATELNA NABAVA za izradu Idejnog rješenja za projekt "Preradovićeva kuća - dom pjesnika i umjetnika"  

              - Odluka o početku postupka bagatelne nabave

              - Poziv za dostavu ponuda, privici


Objavljena nadmetanja u 2013. godini

  • Predmet ovog postupka javne nabave je usluga izrade tehničke dokumentacije (arhitektonski snimak postojećeg stanja, izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, te troškovnika sa tehničkim specifikacijama) za rekonstrukciju i obnovu Doma kulture u Pitomači (sadašnja kino dvorana) sukladno projektnom zadatku – tehnička specifikacija, prilog br. 2. dokumentacije za nadmetanje.Rok za dostavu ponuda i javno otvaranje ponuda je 03. svibnja 2013. godine s početkom u 12:00 sati u prostorijama Vijećnice Općine Pitomača, Lj. Gaja 26/I, Pitomača. Adresa na koju se dostavljaju ponude je: Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, 33 405 Pitomača, Ev.br. nabave 1/13, - Usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Društvenog doma u Pitomači („tzv. Kino sala) - „NE OTVARAJ“. Dokumentaciju za nadmetanje možete preuzeti ovdje, a arhitektonsko idejno rješenje ovdje.

  • Općina Pitomača u svojstvu naručitelja, dana 12. travnja 2013. objavila je u elektronskom oglasniku javne nabave Poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave za opskrbu prirodnim plinom s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od 2 godine. Rok za dostavu ponuda je 02. svibnja 2013. godine do 12,00 sati. Dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

  • Obavještavaju se svi zainteresirani o izmjenama Poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave za opskrbu prirodnim plinom s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od dvije godine te o određivanju novog datuma javnog otvaranja ponuda koji je određen za 9. svibanj 2013. godine u 12,00 sati. Navedenu izmjenu možete vidjeti ovdje.

  • Općina Pitomača u svojstvu naručitelja, dana 12. ožujka 2013. objavila je u elektronskom oglasniku javne nabave Poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave za opskrbu električnom energijom s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od 2 godine. Rok za dostavu ponuda je 02. travanj 2013. godine do 12,00 sati. Dokumentaciju možete preuzeti ovdje.