Sprečavanje sukoba interesa

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16; u daljnjem tekstu: ZJN 2016.) Općina Pitomača kao javni naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima bi naručitelj bio u sukobu interesa sukladno članku 76. stavku 1.

 Ova Obavijest se daje temeljem izjave predstavnika naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016.

 U prilogu Izjava Općinskog načelnika.
Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika Općine Pitomača - javnog naručitelja u postupcima javne nabave za:

  • 2014. godinu možete preuzeti ovdje,
  • 2015. godinu možete preuzeti ovdje,
  • 2016. godinu možete preuzeti ovdje.
Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu - javnog naručitelja u postupcima javne nabave za:
  • 2017. godinu možete preuzeti ovdje.

Izjave o nepostojanju sukoba interesa: