Dječji vrtić "Potočnica" Pitomača

Adresa: Trg kralja Tomislava bb, 33405 Pitomača
Tel. 033/782-287
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: http://www.vrtic-pitomaca.hr/
Radno vrijeme Vrtića: 5:30 - 16:30
Ravnateljica: Marija Jakelić


Dječji vrtić „Potočnica“ Pitomača ustrojen je kao samostalna i jedinstvena organizacija za predškolski odgoj i naobrazbu, te skrb o djeci predškolske dobi. U Vrtiću se ostvaruju programi: odgoja, njege, zaštite djece, stručno pedagoški poslovi, pomoćno-tehnički poslovi i drugi. Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće koje ima 5 članova. Upravno vijeće odlučuje o:

 • stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina dječjeg vrtića, uz suglasnost osnivača dječjeg vrtića,
 • predlaže osnivaču statusne promjene dječjeg vrtića,
 • odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost osnivača,
 • odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa s odgojiteljima i stručnim suradnicima na prijedlog ravnatelja dječjeg vrtića sukladno odredbama Zakona,
 • obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića.

Program odgoja i naobrazbe obavljaju odgojitelji koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom i Pravilnikom o vrsti stručne spreme. Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Vrtića. Stručno tijelo u Vrtiću je Odgojiteljsko vijeće koje:

 • predlaže godišnji plan i program rada,
 • prati ostvarivanje programa Vrtića,
 • daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenje u svezi s organizacijom rada i razvojem djelatnosti,
 • predlaže nabavu potrebite opreme i pomagala,
 • obavlja druge poslove određene ovim Statutom i drugim aktima Vrtića.

U vrtiću je organizirana i Kreativna radionica (jednom tjedno) koju vodi prof. psihologije Sanja Jergović -Lesić.

U predškolski program (mala škola) uključeno je ukupno 61 dijete u 5 grupa (Dinjevac, Sedlarica, Stari Gradac, Pitomača»A», Pitomača»B» ).


Povijest vrtića

Zahvaljujući društvu « Naša djeca» koje adaptira nedovršenu zgradu u okviru pitomačkog društvenog doma 01. 05. 1969. godine otvara se prvi dječji vrtić. Formira se mješovita grupa od dvadesetero djece starosti od tri do sedam godina. Vrtić djeluje samostalno, a prva odgojiteljica bila je Katica Cvekan.
Vrtić je imao dnevni boravak, spavaonicu i kuhinju.

Godine 1977. vrtić ima trideset petero djece, podijeljenih, u grupu od tri do pet godina, koju vodi odgojiteljica, kasnije i ravnateljica Zdenka Kratohvil i grupu od pet do sedam godina sa odgojiteljicom Đurđom Marjanović. Te godine vrtić je pripojen osnovnoj školi "Petra Preradovića" Pitomača.
Ubrzo je prvi vrtić postao pretijesan i godine 1982./83. vrtić je ponovno adaptiran i nadograđen. Oba dijela vrtića, stari i novi spojeni su u cjelinu. Kapacitet vrtića je udvostručen i otvaraju se tri odgojne skupine i to: mlađa sa petnaestero, srednja sa dvadesetero i starija sa tridesetero djece, što je ukupno šezdeset petero vrtićke djece.

Broj djece raste iz godine u godinu.

Godine 1992. vrtić polazi osamdeset jedno dijete. Ravnateljica vrtića je Jadranka Ciprijanović.
Zbog velikog interesa otvara se i jaslična skupina.

Jaslična grupa od šesnaestero djece opremljena je potrebnom didaktikom, a o djeci brine odgovarajuće stručno osoblje.
Godine 2001. Marija Jakelić, uz poslove odgojiteljice, preuzima i poslove ravnateljice vrtića.
Godine 2004/05. u dječji vrtić upisano je devedeset šestero djece i vrtić postaje prostorno totalno zagušen i pretijesan.
Kako vrtić pripada Općini, 5. 10. 2004. godineuz "dječji program" vrtičke djece otvaraju se radovi na dogradnji dječjeg vrtića . Izgrađeno je novih 444 korisnih kvadratnih metara za smještaj sto dvadesetero djece.

Vrtić je 15. siječnja 2007. godine dobio uporabnu dozvolu. Tadašnja Predškolska organizacija "Pitomača" u okviru Virovitičko-Podravske županije ispunjava sve zakonom predviđene uvjete boravka djece u predškolskim ustanovama, od primjerenog namještaja do didaktike, sve usklađeno sa dobi djece. Rješenjem Trgovačkog suda u Bjelovaru 17. srpnja 2007. godine mijenja se naziv vrtića u Dječji vrtić "Potočnica" Pitomača.

 • Najnovije vijesti
 • Najčitanije vijesti

Predavanje o Zlatnoj žutici vinove ...

Predavanje "Zlatna žutica vinove ...

ADVENT U PITOMAČI

Advent u Pitomači - Program

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Slikarske radionice

Slikarske radionice: svake srijede ...

ADVENT U PITOMAČI

Advent u Pitomači - Program

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Slikarske radionice

Slikarske radionice: svake srijede ...

Predavanje o Zlatnoj žutici vinove ...

Predavanje "Zlatna žutica vinove ...

Tko je online

Imamo 12 gostiju i nema članova online