Na temelju članka 66., 67. i 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača), predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača Damir Begović, sazvao je 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pitomača za dan 11. rujna 2013. godine (srijeda) s početkom u 19,00 sati u vijećnici Općine Pitomača, Lj. Gaja 26/I.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

- Verifikacija zapisnika sa 1. sjednice,
- Aktualni sat,

1. Polugodišnji obračun Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2013. godine,
2. Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2013. godine,
3. Financijsko izvješće Dječjeg vrtića «Potočnica» za razdoblje od 01.01. do 30.06.2013. godine,
4. Izvješće o radu Dječjeg vrtića «Potočnica» za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine,
5. Financijsko izvješće Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do  30.06. 2013. godine,
6. Izvješće o radu Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2013. godine,
7. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pitomača za 2013. godinu,    
8. Izmjena Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2013. godini,
9. Izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2013. godinu,
10. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu,
11. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Pitomača,
12. Donošenje Odluke o donošenju ciljanih II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pitomača,
13. Donošenje Odluke o stipendiji Općine Pitomača,
14. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima Općinskog načelnika Općine Pitomača iz radnog odnosa,
15. Donošenje Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja Općine Pitomača sa pripadajućim Planom civilne zaštite,
16. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića «Potočnica»,
17. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju ravnatelja - odgojitelja Dječjeg vrtića «Potočnica»,
18. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića «Potočnica»,
19. Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme,
20. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti v.d. ravnateljici Knjižnice i čitaonice Pitomača na provedeni postupak revizije i otpisa knjižnične građe,
21. Različito.

Zbog obima radnog materijala vezanog uz točku 15. predloženog dnevnog reda, isti je dostupan u privitku.

PRIVICI

Plan civilne zaštite prijedlog.pdf
Plan zaštite i spašavanja prijedlog.pdf

  • Najnovije vijesti
  • Najčitanije vijesti

Predavanje o Zlatnoj žutici vinove ...

Predavanje "Zlatna žutica vinove ...

ADVENT U PITOMAČI

Advent u Pitomači - Program

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Slikarske radionice

Slikarske radionice: svake srijede ...

ADVENT U PITOMAČI

Advent u Pitomači - Program

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Slikarske radionice

Slikarske radionice: svake srijede ...

Predavanje o Zlatnoj žutici vinove ...

Predavanje "Zlatna žutica vinove ...