Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pitomača donosi


Odluku o poništenju Javnog oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel općine Pitomača, Odsjek za javnu nabavu, imovinsko – pravne poslove i opće poslove

Poništava se Javni oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel općine Pitomača, Odsjek za javnu nabavu, imovinsko – pravne poslove i opće poslove, na radno mjesto Voditelj odsjeka za javnu nabavu, imovinsko – pravne poslove i opće poslove, KLASA:112-03/18-01/33, URBROJ:2189/16-18-1, objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Virovitica, Ispostava Pitomača te web stranici i oglasnoj ploči Općine Pitomača dana 06. prosinca 2018. godine.

Gore navedenu odluku možete preuzet - OVDJE