Na temelju odredbe članka 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/17) i odredbe članka 38. Statuta Općine Pitoamča („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/13-pročišćeni tekst, 2/15. i 1/18), Općinski načelnik Općine Pitomača dana 19. studenoga 2018. godine raspisuje

Javni natječaj za financiranje javnih potreba

Općine Pitomača u području kulture za 2018. godinu

(1) Općina Pitomača, kao davatelj financijskih sredstava,poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području razvoja kulture da se prijave za financijsku podršku programima ili projektima koji doprinose razvoju kulture na području općine Pitomača.

(2) Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Natječaj) je 15.000,00 kuna.

 Najmanjiiznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu je 500,00kuna, a najvećiiznos po pojedinom projektu/programu je 15.000,00  kuna.

(3) Rok za podnošenje prijedloga programa ili projekata do zaključno 20. prosinca 2018. godine.

(4) Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti više programa ili projekata u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do kraja 2018. godine.

Prijavu programa ili projekata na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i koja djeluje na području općine Pitomača, koja je programski usmjerena na rad u području ostalih društvenih djelatnosti što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u Statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Općini Pitomača, kao davatelju financijskih sredstavate svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Svi podnositelji prijava projekata ili programa koji su financirani iz Proračuna Općine Pitomača za 2017. godinu neće biti financirani u 2018. godini ako nisu podnijeli izvješće o utrošku sredstava za 2017. godinu do 28. veljače 2018. godine.

Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti mjenicu kao sredstvo jamstva realizacije odobrenog programa ili projekta.

(5) Kako se može ostvariti prednost u financiranju programa ili projekata i tko nema pravo prijave na Natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijaviteljena Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Pitomača u području kulture za 2018. godinu.

 (6) Prijedlozi programa ili projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Pitomača (www.pitomaca.hr).

 Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:

  OPĆINA PITOMAČA

LJUDEVITA GAJA 26/I

33405 PITOMAČA

uz napomenu: "Prijava na Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Pitomača u području kulture za 2018. godinu".

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Pitomača u području kulture za 2018. godinu.

Razmatrat će se samo programi ili projekti koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Natječaja.

(7) Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pitomača – Odsjek za društvene djelatnosti, kontakt - tel: 033/782-860, fax: 033/782-870, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Dokumentacija:
1. Javni natječaj - možete preuzeti ovdje.
2. Upute za prijavitelje - možete preuzeti ovdje.
3.1. Obrazac opisa programa ili projekta - možete preuzeti ovdje.
3.2. Obrazac proračuna programa ili projekta - možete preuzeti ovdje.
3.3. Obrazac izjave o partnerstvu - možete preuzeti ovdje.
4. Obrazac popis priloga  - možete preuzeti ovdje.
5. Obrazac procjena kavalitete prijave  - možete preuzeti ovdje.
6. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja - možete preuzeti ovdje.
7. Obrazac Ugovor o inanciranju programa ili projekta - možete preuzeti ovdje.