Jučer navečer (srijeda) u prostorijama Općine Pitomača održana je 11. sjednica Općinskog vijeća, na kojoj su prisutni vijećnici razmotrili i prihvatili predložene II Izmjene i dopune Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu, kojima su općinski prihodi i rashodi povećani za 4,711 milijuna kuna (prihodi i primici na 38,527 milijuna kuna, prenesena raspoloživa sredstva prethodnih godina, 1,483 milijuna kuna, rashodi i izdaci na 40,010 milijuna kuna), prvenstveno zbog dobrog ostavrenja prihoda od poreza na dohodak (fiskalno izravnanje) te odobrenja nekih projekata za koje proračunske pozicije nisu bili planirane ili su bile planirane samo u okviru inicijalnih sredstava (Centar za posjetitelje Križnica, Naš hod kroz vremeplov, II faza uređenja otvorenog dječjeg igrališta u Dječjem vrtiću Potočnica u Pitomači).
Uz proračun prihvaćene su i proračunom uvjetovane izmjene, a Općinskom načelniku dana je suglasnost za donošenje odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja u provedenim nadmetanjima za projekt izgradnje reciklažnog dvorišta u Općini Pitomača (Bistra d.o.o. Đurđevac, 4.172.905,63 kuna), usluge izrade projektne i tehničke dokumentacije sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada Klisa (PanGeo projekt d.o.o. Zagreb, 215.375,00 kuna) te Centra kompetentnosti za poljoprivredu, ekološku poljoprivredu i agrturizam u Pitomači (Croming d.o.o. Pitomača, 240.000,00 kuna).

Općinski su vijećnici dali i suglasnost za provedbu ulaganja na području općine za investicije opremanja rekreacijske zone uz rijeku Dravu postavljanjem ZIP LINE-a te izgradnju pješačke staze u otrovancu, a radi prijave na natječaj Lokalne akcijske grupe Virovitički prsten za provedbu tipa operacije 2.1.1. razvoj opće društvene infrastructure u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a.

Donesena je i odluka o komunalnim djelatnostima na području općine Pitomača, kao i povjeravanju javnih ovlasti u području komunalnih djelatnosti, odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području općine te odluka o agrotehničkim mjerama za zaštitu poljoprivrednog zemljišta te mjerama za uređivanje iodržavanje poljoprivrednih rudina.

Nakon rasprave prihvaćeno je i izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Pitomača za 2017. godinu, raspisan ponovljeni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača, a prihvaćene su i predložene izmjene financijskih planova općinskih proračunskih korisnika (Dječji vrtić Potočnica, Centar za kulturu Drago Britvić, Knjižnica i čitaonica Pitomača).     

  • Najnovije vijesti
  • Najčitanije vijesti

Predavanje o Zlatnoj žutici vinove ...

Predavanje "Zlatna žutica vinove ...

ADVENT U PITOMAČI

Advent u Pitomači - Program

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Slikarske radionice

Slikarske radionice: svake srijede ...

ADVENT U PITOMAČI

Advent u Pitomači - Program

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Slikarske radionice

Slikarske radionice: svake srijede ...

Predavanje o Zlatnoj žutici vinove ...

Predavanje "Zlatna žutica vinove ...