Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila dva natječaja iz  Mjere 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, odnosno  Podmjere 8.6 -Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda. 

Natječaj se odnosi na tip operacije 8.6.1.  Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima.

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici; udruge šumoposjednika te obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana sukladno nacionalnim propisima.

Prihvatljivi troškovi su: kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu i izradu drva; za privlačenje, izvoženje i iznošenje drva; za proizvodnju šumske biomase; za daljinski prijevoz drva; za šumskouzgojne radove; za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda; za izgradnju objekata i opći troškovi.

Visina potpore (u kunskoj protuvrijednosti) iznosi od 5.000 do 700.000 EUR.
Intenzitet potpore po projektu iznosi 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu započinje 20. kolovoza 2018. godine od 12:00 sati, a završava 31. listopada 2018. godine do 12:00 sati.

Više informacija o Natječaju možete vidjeti ovdje.