U četvrtak 14. prosinca 2017. godine,  je u prostorijama Općine Pitomača održana 4. sjednica Općinskog vijeća na kojoj su Općinski vijećnici najprije prihvatili predložene III Izmjene i dopune Proračuna Općine Pitomača za 2017. godinu, kojim je isti povećan za 228.500,00 kuna, čime je njegova visina podignuta na 20.623.500,00 kuna, a zatim i izmjene programa vezane uz proračun (socijalna skrb, gradnja i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture). Nakon prihvaćanja predloženih izmjena financijskih planova općinskih proračunskih korisnika (Dječji vrtić Potočnica, Knjižnica i čitaonica Pitomača, Centar za kulturu Drago Britvić) za 2017. godinu, Općinski su vijećnici donijeli i proračun Općine Pitomača za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu, sa odlukom o izvršavanju istog i pripadajućim programima (socijalna skrb, gradnja i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta, utroška sredstava spomeničke rente, šumskog doprinosa, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru…).  Općinski proračun za 2018. godinu, na strani prihoda i rashoda iznositi će 29,990 milijuna kuna, što je gotovo 10 milijuna kuna više od proračuna iz proteklih godina, prvenstveno zbog osiguranih sredstava za nekoliko općinskih projekata (izgradnja reciklažnog dvorišta, energetska obnova Dječjeg vrtića Potočnica, rekonstrukcija rodne kuće Petra Preradovića). Za isto razdoblje doneseni su i financijski planovi općinskih proračunskih korisnika.

Općinski vijećnici donijeli su i odluka o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću, sa zakonom je usklađena odluka o lokalnim porezima i prijenosu poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe na Poreznu upravu, usvojen je srednjoročni i godišnji plan davanja koncesija, odluka o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu općine. Sa zakonom je usklađena i postojeća odluka o zakupu i kupoprodaji općinskog poslovnog prostora, donesen zaključak o usvajanju izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Virovitičko-podravske županije, izvršena je izmjena općinske odluke o stipendijama, odabran je najpovoljniji ponuditelj za pružanje usluge upravljanja projektom izgradnja reciklažnog dvorišta (Vidra – razvojna agencija VPŽ, a dio dnevnog reda odnosio se i na odluke vezane uz sustav civilne zaštite na području općine.  


    

  • Najnovije vijesti
  • Najčitanije vijesti

Predavanje o Zlatnoj žutici vinove ...

Predavanje "Zlatna žutica vinove ...

ADVENT U PITOMAČI

Advent u Pitomači - Program

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Slikarske radionice

Slikarske radionice: svake srijede ...

ADVENT U PITOMAČI

Advent u Pitomači - Program

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Slikarske radionice

Slikarske radionice: svake srijede ...

Predavanje o Zlatnoj žutici vinove ...

Predavanje "Zlatna žutica vinove ...