Na temelju članka 10. Odluke o stipendijama Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 11/17), Općinski načelnik raspisuje

 JAVNI  NATJEČAJ

za dodjelu stipendije za akademsku godinu 2017./2018.

1. Predmet javnog natječaja:  - prikupljanje zahtjeva za dodjelu stipendije Općine Pitomača studentima sa prebivalištem na području općine Pitomača koji se školuju na sveučilišnim (preddiplomskim i diplomskim) i stručnim studijima u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2017./2018.

2. Opći uvjeti: Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni studenti, državljani Republike Hrvatske, koji imaju prebivalište na području općine Pitomača, kontinuirano posljednih 5 godina i koji su tijekom prethodnih školskih odnosno akademskih godina ostvarili uspjeh u školovanju kako slijedi:

 - za studente prve godine studija, prosjek ocjena najmanje 4,00 u prethodne dvije godine srednjoškolskog obrazovanja,
- za studente druge i treće godine preddiplomskih studija te studente druge, treće i viših godina integriranih sveučilišnih studija, najmanje 50 ECTS bodova s prosjekom ocjena najmanje 3,00 ostvarenih prethodne godine studija,
- za studente prve godine diplomskih sveučilišnih studija te specijalističkih diplomskih stručnih studija, ostvarenih 180 ECTS bodova s prosjekom ocjena najmanje 3,00 ostvarenih tijekom preddiplomskog studija,
- za studente druge godine diplomskih sveučilišnih studija te specijalističkih diplomskih stručnih studija, najmanje 50 ECTS bodova s prosjekom ocjena najmanje 3,00 ostvarenih prethodne godine studija.

3. Kriteriji za dodjelu stipendije su:
          - uspjeh u školovanju (broj ostvarenih ECTS bodova prethodne/ih godine/a studija s prosjekom ocjena odnosno prosjek ocjena svih predmeta u prethodne dvije godine srednjoškolskog obrazovanja),
          - sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima i smotrama,
          - sudjelovanje u odobrenim stručnim i znanstvenim projektima,
          - objavljeni radovi,
          - osvojene nagrade,
          - paralelno pohađanje druge škole (glazbene, plesne i dr.) uz redovitu srednju školu,
          - socijalni status,
          -deficitarnost zanimanja.


4. Visina stipendije:  Stipendija se dodjeljuje u visini od 700,00 kuna mjesečno, osim za mjesece kolovoz i rujan kada se ne isplaćuje. 

5. Vrijeme za koje se stipendija dodjeljuje: Stipendija se dodjeljuje od dana potpisivanja ugovora o dodjeli stipendije pa sve do stjecanja statusa apsolventa, pod uvjetom da korisnik redovno upisuje svaku akademsku godinu.

6. Vrijeme trajanja natječaja:
Javni natječaj otvoren je do zaključno 27. listopada 2017. godine.

7. Dokazi o ispunjavanju uvjeta za dodjelu stipendije:

7. 1. Na javni natječaj, kandidati trebaju dostaviti:

- zamolbu za dodjelu stipendije (dostupna na web stranici Općine Pitomača -www.pitomaca.hr),
- potvrdu o upisu u akademsku godinu 2017./2018. na sveučilišni (preddiplomski i diplomski) ili stručni studij,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (dokazuje se preslikom važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, odnosno domovnicom ukoliko kandidat ne posjeduje nijednu od navedenih isprava),
- uvjerenje o prebivalištu ne stariju od 6 mjeseci od dana podnošenja zamolbe (izdaje MUP) ili presliku obje strane važeće  osobne iskaznice,
- potvrdu Općine Pitomača, odnosno pravnih osoba i ustanova u njezinom vlasništvu (Plinkom d.o.o., Vodakom d.o.o., Komunalno Pitomača d.o.o. i Dječji vrtić „Potočnica“) kojom se dokazuje nepostojanje dospjelih financijskih obveza kućanstva kandidata prema navedenim pravnim osobama,
- prosjek ocjena svih položenih kolegija  na studiju, odnosno svjedodžbe zadnje dvije godine srednje škole za studente prve godine studija,
- izjavu o članovima zajedničkog kućanstva (dostupna na web stranici Općine Pitomača - www.pitomaca.hr),
- izjavu o neprimanju stipendije s druge osnove (dostupno na web stranici Općine Pitomača - www.pitomaca.hr)


7.2.  Osim dokaza iz točke 7.1. ovog natječaja, kandidati mogu priložiti slijedeće dokaze:

- sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima i smotrama dokazuje se diplomom ili drugom službenom potvrdom nadležnog tijela smotre ili natjecanja,
- sudjelovanje u odobrenim stručnim i znanstvenim projektima dokazuje se potvrdom organizacije koja je nositelj stručnog ili znanstvenog projekta te potvrdom da je projekt odobren od strane ovlaštenog tijela,
- objavljeni radovi dokazuju se originalom ili preslikom objavljenog rada, stručnim prikazom ili recenzijom, odnosno potvrdom,
- osvojene nagrade dokazuju se uvjerenjem o dodijeljenoj nagradi,
- paralelno pohađanje druge škole (glazbene, plesne i dr.) uz redovitu srednju školu dokazuje se potvrdom o upisu,
- socijalni status kandidata dokazuje se:
- potvrdom Porezne uprave o visini dohotka za proteklu kalendarsku godinu za sve članove zajedničkog kućanstva,
- potvrdom srednje škole ili visokoobrazovne institucije o redovitom školovanju člana obitelji izvan mjesta prebivališta
- potvrdom ustanove za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja/staratelja,
- izjavom o broju članova kućanstva u obitelji
- preslikom presude nadležnog suda o razvodu braka roditelja i izjavom roditelja da ne živi u izvanbračnoj zajednici, a za umrlog roditelja izvodom iz matične knjige umrlih ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj,
- preslikom izvoda iz matične knjige umrlih ukoliko je dijete bez roditelja,
- potvrdom da je roditelj kandidata poginuli hrvatski branitelj ili stopostotni invalid Domovinskog rata,
- potvrdom da je roditelj kandidata hrvatski branitelj ili invalid Domovinskog rata,
- preslikom Rješenja o invalidnosti kandidata od minimalno 50%
- deficitarnost zanimanja temelji se na podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.


8. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjevi podnose:


Zahtjevi se podnose na sljedeću adresu: Općina Pitomača, Povjerenstvo za dodjelu stipendije, Ljudevita Gaja 26/I, 33405 Pitomača, s naznakom „ZA STIPENDIJU“.

9. Obavijest o utvrđenoj listi kandidata objaviti će se na oglasnoj ploči Općine Pitomača.Dokumentacija : 
- Zamolba
- Izjava o članovima kućanstva
- Izjava o neprimanju stipendije

Potvrda o nepostojanju duga - Općina Pitomača
Potvrda o nepostojanju duga - Dječji vrtić
Potvrda o nepostojanju duga - Komunalno d.o.o.
Potvrda o nepostojanju duga - Plinkom d.o.o.
Potvrda o nepostojanju duga - Vodakom d.o.o.
  • Najnovije vijesti
  • Najčitanije vijesti

Predavanje o Zlatnoj žutici vinove ...

Predavanje "Zlatna žutica vinove ...

ADVENT U PITOMAČI

Advent u Pitomači - Program

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Slikarske radionice

Slikarske radionice: svake srijede ...

ADVENT U PITOMAČI

Advent u Pitomači - Program

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Slikarske radionice

Slikarske radionice: svake srijede ...

Predavanje o Zlatnoj žutici vinove ...

Predavanje "Zlatna žutica vinove ...

Tko je online

Imamo 9 gostiju i nema članova online