Poziv za prijavu potpora osiguranju usjeva, životinja i biljaka iz podmjere 17.1. Premije za osiguranje usjeva, životinja i biljaka


Prema objavljenom pozivu iz Mjere 17. Upravljanje rizicima, podmjere 17.1. Premije za osiguranje usjeva, životinja i biljaka, dodjeljuje se potpora za sufinanciranje dijela premije osiguranja usjeva, životinja i biljaka od proizvodnih gubitaka uzrokovanih nepovoljnim klimatskim prilikama, životinjskim i biljnim bolestima, najezdom nametnika i okolišnim incidentom.

PRIHVATLJIVI KORISNICI POTPORE su aktivni poljoprivrednici čija se poljoprivredna proizvodnja osigurava. Premija osiguranja treba biti plaćena u svojstvu osiguranika, te je polica osiguranja poljoprivredne proizvodnje (od jednog ili više štetnih događaja) važeća u razdoblju za koji se podnosi zahtjev za potporu. 

Polica osiguranja pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje od jednog ili više štetnih događaja kao što su:

FINANCIRANJE POTPORE  

Polica osiguranja pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka relevantne poljoprivredne proizvodnje veće od 30% prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje. 

Intenzitet potpore je 65% vrijednosti premije osiguranja, najviše 75.000 € godišnje po korisniku. 

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA je od 1. listopada 2017. do 31. siječnja 2018. 


PODNOŠENJE ZAHTJEVA
 
Zahtjev se podnosi putem zaštićene mrežne aplikacije – AGRONET.


Više informacija o potpori i podnošenju zahthjeva možete dobiti u  Draft d.o.o., Ljudevita Gaja 26/I, Pitomača, kontakt telefon: 091-613-9616, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.