IZVOĐENJE RADOVA I OPREMANJA OTVORENIH DJEČJIH IGRALIŠTA U MJESTU KLADARE I DINJEVAC


Općina Pitomača upućuje Poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova i opremanje otvorenih dječjih igrališta u mjestu Kladare i Dinjevac, sukladno čl. 7. i 12. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Pitomača.

Rok za dostavu ponuda je 13. listopada 2017. godine do 10:00 sati, kada će se održati otvaranje ponuda.

Prilozi:

 - Obrazac 1 - Poziv za dostavu ponuda

 - Obrazac 2 - Ponudbeni list

 - Obrazac 3 - Dodatak I. Ponudbenom listu - Podaci o članu zajednice ponuditelja

 - Obrazac 4 - Dodatak II. Ponudbenom listu - Podaci o podugovaratelju

 - Obrazac 5 - Predložak - Izjava o nekažnjavanju

 - Obrazac 6 - Izjava o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

 - Obrazac 7 - Izjava o zajedničkoj ponudi

 - Obrazac 8 - Popis ugovora o izvršenim radovima

 - Obrazac 9 - Izjava o dostavi za uredno ispunjenje ugovora

- GLAVNI PROJEKT - Kladare

- GLAVNI PROJEKT - Dinjevac

- TROŠKOVNIK - Kladare

- TROŠKOVNIK - Dinjevac