Centar za kulturu „Drago Britvić“ sa sjedištem u Pitomači, Trg kralja Tomislava 2, OIB: 60008389709, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna bez PDVa za radove (tzv. jednostavnu nabavu), naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Predmet nabave je Rekonstrukcija doma kulture u Pitomači II. faza – Rekonstrukcija pozornice doma kulture u naselju Pitomača, Trg kralja Tomislava 12 i 13, broj kat. čestice 1347/2 k.o. Pitomača I, a sve sukladno ponudbenom listu i Troškovniku za uređenje pozornice doma kulture koji su sastavni dio ovog Poziva.

Potrebnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje:
1. Poziv na dostavu 
2. Obrazac 2 - Ponudbeni list
3. Obrazac 3 - Dodatak I. Ponudbenom listu
4. Obrazac 4 - Dodatak II. Ponudbenom listu
5. Obrazac 5 - Izjava o nekažnjavanju
6.  Obrazac 7 - Izjava o zajedničkoj ponudi
7. Obrazac 8 - Popis ugovora o izvršenim radovima
8. Obrazac 9 - Izjava o dostavi jamstva
9. Troškovnik

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva jednostavne nabave