Poziv na dostavu ponude za uređenje pješačke staze i pješačkog prijelaza


Općina Pitomača sa sjedištem u Pitomači, Ljudevita Gaja 26/1, upućuje Poziv na dostavu ponuda u predmetu nabave: Uređenje pješačke staze i pješačkog prijelaza u sklopu postojećeg ŽCPR-a pruge Dalj-Varaždin, Vinogradska ulica u Pitomači.

-     Rok za dostavu ponude: 4. svibnja 2018. godine do 10:00 sati
Način dostave ponude: (osobno, poštom,…)
Mjesto, vrijeme i datum otvaranje ponuda te način otvaranja ponuda:
-          mjesto: u prostorijama Vijećnice Općine Pitomača, Lj. Gaja 26/I, Pitomača.
-          datum: 4. svibnja 2018. godine u 10:00 sati,
-          način otvaranja ponuda: nije javno otvaranje.

Ponuda treba sadržavati: 

Ponudbeni list, ispunjen i potpisan od strane ponuditelja (Obrazac 2),
Troškovnik, ispunjen i potpisan od strane ponuditelja, (dostupan na web stranici Općine Pitomača), 
Dokazi da ne postoje razlozi za isključenje (Točka 3.),
Dokazi sposobnosti (Točka 4.),
Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora (Obrazac 6).

Potrebni obrasci se mogu preuzeti ovdje:
Obrazac 1. - Poziv na dostavu ponude - preuzmi ovdje
Obrazac 2. - Ponudbeni list - preuzmi ovdje
Obrazac 3. - Dodatak I. Ponudbenom listu  - preuzmi ovdje
Obrazac 4. - Dodatak II. Ponudbenom list  - preuzmi ovdje
Obrazac 5. - Izjava o nekažnjavanju - preuzmi ovdje
Obrazac 6. - Izjava o dostavi jamstva  - preuzmi ovdje
Obrazac 7. - Izjava o zajedničkoj ponudi - preuzmi ovdje
Troškovnik  - preuzmi ovdje
Izvedbeni projekt  - preuzmi ovdje