Poziv na dostavu ponude za izvođenje radova i opremanje otvorenog dječjeg igrališta u dječejm vrtiću "Potočnica" Pitomača

Naručitelj: Općina Pitomača sa sjedištem u Pitomači, Ljudevita Gaja 26/1, OIB: 80888897427, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna bez PDVa za radove (tzv. jednostavnu nabavu), naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Predmet nabave su radovi na izgradnji i opremanju otvorenog dječjeg igrališta u dječjem vrtiću „Potočnica“ Pitomača, 

Ponuda treba sadržavati:
- Ponudbeni list, ispunjen i potpisan od strane ponuditelja (Obrazac 2),

- Troškovnik, ispunjen i potpisan od strane ponuditelja,

- Dokaz da ne postoji razlog za isključenje (Točka 3.),

- Dokaz sposobnosti (Točka 4.),

- Izjave o dostavi jamstva (Točka 5).


Adresa na koju se dostavljaju ponude je:
Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, 33405 Pitomača - Izvođenje radova i opremanje otvorenog dječjeg igrališta u dječjem vrtiću „Potočnica“ Pitomača,

- rok za dostavu ponude: 16. srpnja 2018. godine do 10:00 sati

- način dostave ponude: (osobno, poštom,…)

- mjesto, vrijeme i datum otvaranje ponuda te način otvaranja ponuda:
- mjesto: u prostorijama u prostorijama Vijećnice Općine Pitomača, Lj. Gaja 26/I, Pitomača.

- datum: 16. srpnja 2018.godine u 10:00 sati,

- način otvaranja ponuda: nije javno otvaranje.


Obavijesti u vezi predmeta nabave:
kontakt osoba: Danijel Petković, tel: 033/782-840, fax: 033/782-870, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ;

Obavijesti o rezultatima: Odluku o odabiru najpovoljnije ponude/Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave, Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 10 dana od dana donošenja iste.

Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 10 dana od dana donošenja iste.


Potrebni obrasci se mogu preuzeti ovdje:

Obrazac 1. - Poziv na dostavu ponude - preuzmi ovdje

Obrazac 2. - Ponudbeni list - preuzmi ovdje

Obrazac 3. - Dodatak I. Ponudbenom listu  - preuzmi ovdje

Obrazac 4. - Dodatak II. Ponudbenom list  - preuzmi ovdje

Obrazac 5. - Izjava o nekažnjavanju - preuzmi ovdje

Obrazac 6. - Izjava o dostavi jamstva  - preuzmi ovdje

Obrazac 7. - Izjava o zajedničkoj ponudi - preuzmi ovdje
Obrazac 8. - Popis ugovora o izvršenim radovima - preuzmi ovdje
Obrazac 9. - Izjava o dostavi jamstva - preuzmi ovdje

Troškovnik u xls - preuzmi ovdje