J A V N I    P O Z I V

za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad za 2016. godinu bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Pitomača

 

I.

            U cilju korištenja mjere „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Općina Pitomača iskazuje interes i potrebu za prijemom polaznika/polaznice na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača, na razdoblje od 12 mjeseci u punome radnom vremenu (osam sati dnevno - 40 sati tjedno) za slijedeća radna mjesta:

 

1.    Magistar struke ili stručni specijalist poljoprivrednog ili ekonomskog smjera, 2 izvršitelja,

2.    SSS ekonomskog, upravnog ili poljoprivrednog smjera, 7 izvršitelja.

 

Pored navedenih uvjeta kandidati/kandidatkinje trebaju ispunjavati i uvjet iz čl. 2. st.1. točke 1. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj: 57/12 i 120/12) te za njih ne smiju postojati zapreke za prijam u službu utvrđene čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 6/11). 

Ciljane skupine:

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih, bez radnog iskustva.

 

II.

             Polaznik stručnog osposobljavanja nema status službenika, nije u radnom odnosu i ne prima naknadu za rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje. Prava i obveze polaznika stručnog osposobljavanja i Općine bit će uređeni ugovorom. Nakon isteka stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa Općina ne planira i nema obveze zaposliti polaznika stručnog osposobljavanja.

 

III.

 U prijavi na javni poziv potrebno je priložiti: 

- kratki životopis,

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),

- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome o stručnoj spremi),

- vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz čl. 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 6/11).

  

NAPOMENA: Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a kandidat/kandidatkinja prilikom sklapanja ugovora dužan je dostaviti na uvid tražene dokumente u originalu. Primanje polaznika na stručno osposobljavanje u Općini Pitomača, provodi se u okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“. Kandidat kojeg odabere Općina, bit će predložen Zavodu. Ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, bit će sklopljen s onim odabranim kandidatom čije uključenje u Program odobri Zavod, sukladno svojim pravilima.

        

IV.

          Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta, koje se podnose pismenim putem, podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Općina Pitomača, 33405 Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, s naznakom: „JAVNI POZIV - prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.

 

 

V.

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje Ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa dostavlja se samo izabranom kandidatu/kandidatkinji.

 

VI.

            Ovaj javni poziv objaviti će se na Oglasnoj ploči Općine Pitomača kao i na web stranice Općinewww.pitomaca.hr te na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

  

      OPĆINSKI NAČELNIK                      Željko Grgačić, v.r.

Obrazac izjave preuzmite OVDJE.
  • Najnovije vijesti
  • Najčitanije vijesti

Predavanje o Zlatnoj žutici vinove ...

Predavanje "Zlatna žutica vinove ...

ADVENT U PITOMAČI

Advent u Pitomači - Program

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Slikarske radionice

Slikarske radionice: svake srijede ...

ADVENT U PITOMAČI

Advent u Pitomači - Program

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Slikarske radionice

Slikarske radionice: svake srijede ...

Predavanje o Zlatnoj žutici vinove ...

Predavanje "Zlatna žutica vinove ...