Na temelju članka 131., 132., i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj:84/11, 22/13 i 54/13), članka 2. i 3. Odluke o nerazvrstanim cestama  na području Općine Pitomača ( „Službene novine Općine Pitomača, broj 3/14 i 2/16) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj:541-03-1-12-28 od dana 24. listopada  2012. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača objavljuje

JAVNI POZIV

kojim Općina Pitomača obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste o započinjanju postupka evidentiranja  nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu u okviru kojeg se uzrađuju snimke izvedenog stanja nerazvrtanih cesta i geodetski elaborati.

Oznake predmetnih nerazvrstanih cesta su sljedeće:
-ulica Janka Draškovića u naselju Pitomača na k.č.br. 3089 u k.o. Pitomača I,
-ulica Ivana Mažuranića u naselju Pitomača na dijelu kčbr. 3088/1, 957/3 u k.o. Pitomača I,
- ulica Dragutina Domjanića u naselju Pitomača na k.č.br. 3098 u k.o. Pitomača I,
- Livadska ulica u naselju Pitomača na k.č.br. 2026/19 u k.o. Pitomača I,
- ulica Frana Galovića u naselju Pitomača na k.č.br. 2026/19, 1431/5, 1429/1 u k.o. Pitomača I.

Tekst cijelog Javnog poziva pogledajte OVDJE.

  • Najnovije vijesti
  • Najčitanije vijesti

Predavanje o Zlatnoj žutici vinove ...

Predavanje "Zlatna žutica vinove ...

ADVENT U PITOMAČI

Advent u Pitomači - Program

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Slikarske radionice

Slikarske radionice: svake srijede ...

ADVENT U PITOMAČI

Advent u Pitomači - Program

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Slikarske radionice

Slikarske radionice: svake srijede ...

Predavanje o Zlatnoj žutici vinove ...

Predavanje "Zlatna žutica vinove ...