Na temelju članka 66., 67. i 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pitomača ("Službene novine" Općine Pitomača, broj 7/09 i 2/13), predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača Damir Begović

SAZIVA 

19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pitomača za dan 25. veljače (četvrtak) 2016. godine u 18,00 sati, u vijećnici Općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

- Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice,
- Aktualni sat,

1. Razmatranje Izvješća Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Virovitica o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Virovitičko - podravske županije (odnosi se na Općinu Pitomača),

2.
Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2015. godine,

3. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu,

4. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu,

5.  Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija za 2016. godinu,

6. Donošenje Oduke o minimalnoj visini zakupa poslovnog prostora na području općine Pitomača,

7. Donošenje Odluke o plaći, naknadama te ostalim pravima Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Pitomača,

8. Donošenje Pravilnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Pitomača,

9. Donošenje Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Pitomača,

10. Donošenje zaključka o davanju Prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Dječjeg vrtića „Potočnica“,

11. Razmatranje Izvješća o radu ravnatelja - odgojitelja Dječjeg vrtića «Potočnica» za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2015. godine,

12. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.07. do 31.12.2015. godine,

13. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu „Drago Britvić“,

14. Izvješće o radu Sportske zajednice općine Pitomača za razdoblje od 01.07. do 31.12.2015. godine,

15. Različito.

Sve materijale za 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pitomača možete pogledati OVDJE.

  • Najnovije vijesti
  • Najčitanije vijesti

Predavanje o Zlatnoj žutici vinove ...

Predavanje "Zlatna žutica vinove ...

ADVENT U PITOMAČI

Advent u Pitomači - Program

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Slikarske radionice

Slikarske radionice: svake srijede ...

ADVENT U PITOMAČI

Advent u Pitomači - Program

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Slikarske radionice

Slikarske radionice: svake srijede ...

Predavanje o Zlatnoj žutici vinove ...

Predavanje "Zlatna žutica vinove ...