Završena je energetska obnova Društvenog doma u Otrovancu.

Temeljem Javnog natječaja (EnU-10/2015) o sufinanciranju energetske obnove nestambenih zgrada, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prihvatio je i projekt Općine Pitomača za povećanje energetske učinkovitosti na objektu društvenog doma u Otrovancu, projektantske vrijednosti oko 767.000,00 kuna, kojim se općini odobrava pomoć u visini od 60% opravdanih troškova projekta, a najviše u iznosu od 446.111,76 kuna. Općina je provela postupak javne nabave, a za najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova odabrana zajednica ponuditelja Duga - Les - Gigant (Duga vl. Tihomir Živko, Pitomača, Les d.o.o., Pitomača, Gigant d.o.o., Budančevica) sa ugovorenom cijenom od 445.012,50 kuna.
Radovi na objektu su završeni, a u sklopu istih izvedena je i sanacija krovišta doma zamjenom postojećeg crijepa i dijela dotrajale konstrukcije. Predmetne radove ugovorene vrijednosti 80.010,63 kuna izvela je tvrtka Croming d.o.o. Pitomača.


 

  • Najnovije vijesti
  • Najčitanije vijesti

Predavanje o Zlatnoj žutici vinove ...

Predavanje "Zlatna žutica vinove ...

ADVENT U PITOMAČI

Advent u Pitomači - Program

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Slikarske radionice

Slikarske radionice: svake srijede ...

ADVENT U PITOMAČI

Advent u Pitomači - Program

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Slikarske radionice

Slikarske radionice: svake srijede ...

Predavanje o Zlatnoj žutici vinove ...

Predavanje "Zlatna žutica vinove ...