U ponedjeljak navečer, u prostorijama općinske vijećnice, održana je 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača, prva nakon ljetne stanke.

Vijećnici su na nakon kratkog aktualnog sata dobili na uvid Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01. siječnja 2015. do 30. lipnja 2015. godine, čiji su podaci pokazali ostvarenje proračunskih prihoda i rashoda na zadovoljavajućoj razini (prihodi 48,74%, rashodi 37,41%). Uslijedilo je Izvješće o radu Općinskog načelnika Željka Grgačića, koji je odgovarao i na dodatna pitanja vijećnika vezana uz izvješće. Općinski vijećnici prihvatili su i sufinanciranje projekta povećanja energetske učinkovitosti na zgradi Doma zdravlja u Pitomači, koji će Fond za zaštitu okoliša sufinancirati sa 60% procijenjene vrijednosti investicije (568.097,30 kuna), dok će Općina Pitomača uz investitora Virovitičko-podravsku županiju osigurati 50% razlike potrebnih sredstava, odnosno najviše do 113.619,50 kn. Donesene su i Odluke o 2. Izmjeni Programa olakšica i poticaja razvoja gospodarstva, Odluka o davanju financijskog osiguranja za financiranje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, a izvršen je i odabir najpovoljnijih ponuditelja po nekoliko raspisanih natječaja. Kao najpovoljni ponuditelj za izvođenje radova na rekonstrukciji Društvenog doma u Otrovancu, projekta koji Općina Pitomača izvodi uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost izabrana je zajednica ponuditelja Duga Pitomača – Les d.o.o. Pitomača – Gigant d.o.o. Budančevica, kao najpovoljniji ponuditelj za izradu projektne dokumentacije za zahvat gradnje pregrade s prolazom za ribe na rukavcu starog toka rijeke Drave, u sklopu projekta Life +, izabrana je tvrtka Expert d.o.o. Našice, dok je kao najpovoljniji ponuditelj za povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Pitomača za razdoblje 2015./2016. godine odabrana tvrtka Palković d.o.o. Velika Črešnjevica. Prihvaćeni su i polugodišnji financijski izvještaji Knjižnice i čitaonice Pitomača te Dječjeg vrtića Potočnica, kao i izvješća o radu ravnatelja istih te općinske sportske zajednice. Zbog promjene kućnog broja sjedišta Dječjeg vrtića Potočnica donesena je odluka o izmjeni Odluke o osnivanju, a zbog isteka roka na koji je imenovana v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača i odluka o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice ovog općinskog proračunskog korisnika.

  • Najnovije vijesti
  • Najčitanije vijesti

Predavanje o Zlatnoj žutici vinove ...

Predavanje "Zlatna žutica vinove ...

ADVENT U PITOMAČI

Advent u Pitomači - Program

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Slikarske radionice

Slikarske radionice: svake srijede ...

ADVENT U PITOMAČI

Advent u Pitomači - Program

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Slikarske radionice

Slikarske radionice: svake srijede ...

Predavanje o Zlatnoj žutici vinove ...

Predavanje "Zlatna žutica vinove ...