Na temelju članka 66., 67. i 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pitomača ("Službene novine" Općine Pitomača, broj 7/09 i 2/13) predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača Damir Begović, sazvao je 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pitomača za dan 11. svibnja (ponedjeljak) 2015. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Pitomača, Lj. Gaja 26/1.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

  - Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice,
  - Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice,
  - Aktualni sat,

 1. Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pitomača,

2. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pitomača,

3. Donošenje Odluke o oslobođenju plaćanja poreza na tvrtku ili naziv u 2015. godini,

4. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Pitomača,

5. Donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva DRAFT d.o.o.,

6. Donošenje Odluke o imenovanju člana uprave - direktora trgovačkog društva DRAFT d.o.o.,

7. Donošenje Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnina,

8. Donošenje Odluke o Općinskom Strateškom razvojnom programu - Strategija razvoja Općine Pitomača 2015. - 2020.,

9. Donošenje prijedloga za imenovanje doktora medicine i drugih zdravstvenih djelatnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje općine Pitomača,

10. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za opskrbu električnom energijom,

11. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području općine Pitomača,

12. Donošenje Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti - obavljanje poslova prijevoza pokojnika na području općine Pitomača,

13. Donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave bagatelne vrijednosti za opskrbu prirodnim plinom,

14. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluge prijevoza vozilima prilagođenim prijevozu rasutog tereta,

15. Donošenje Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pitomača,
16. Donošenje Zaključka o potpisivanju Pisma namjere za podnošenje prijedloga projekta na operativni program „Zaštita okoliša“ za razdoblje 2007. - 2013.,
17. Različito.


  • Najnovije vijesti
  • Najčitanije vijesti

Predavanje o Zlatnoj žutici vinove ...

Predavanje "Zlatna žutica vinove ...

ADVENT U PITOMAČI

Advent u Pitomači - Program

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Slikarske radionice

Slikarske radionice: svake srijede ...

ADVENT U PITOMAČI

Advent u Pitomači - Program

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Slikarske radionice

Slikarske radionice: svake srijede ...

Predavanje o Zlatnoj žutici vinove ...

Predavanje "Zlatna žutica vinove ...