Na temelju članka 66., 67. i 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pitomača ("Službene novine" Općine Pitomača, broj 7/09 i 2/13) predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača Damir Begović, sazvao je 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pitomača za dan 05. ožujka (četvrtak) 2015. godine u 18,00 sati u vijećnici Općine Pitomača, Lj. Gaja 26/1.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

  - Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice,

  - Aktualni sat,

1. Donošenje Statutarne Odluke o izmjenama Statuta Općine Pitomača,

2. Donošenje Odluke o pristupanju Sporazumu o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima,

3. Razmatranje Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Pitomača za 2014. godinu,

4. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu,

5. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu,

6. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01.07. do 31.12.2014. godine,

7. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića «Potočnica» za razdoblje od 01.01. do 31.12.2014. godine,

8. Razmatranje Izvješća o radu ravnatelja - odgojitelja Dječjeg vrtića «Potočnica» za razdoblje od 01.07 do 31.12.2014. godine,

9. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2014. godine,

10. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.07. do 31.12.2014. godine,

11. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o  izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pitomača,

12. Analiza davanja koncesije i procjene vrijednosti koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području općine Pitomača,

13. Analiza davanja koncesije i procjene vrijednosti koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području općine Pitomača,

14. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Pitomača u 2014. godini,

15. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Pitomača u 2015. godini, 

16. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača,

17. Različito.

  • Najnovije vijesti
  • Najčitanije vijesti

Predavanje o Zlatnoj žutici vinove ...

Predavanje "Zlatna žutica vinove ...

ADVENT U PITOMAČI

Advent u Pitomači - Program

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Slikarske radionice

Slikarske radionice: svake srijede ...

ADVENT U PITOMAČI

Advent u Pitomači - Program

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Slikarske radionice

Slikarske radionice: svake srijede ...

Predavanje o Zlatnoj žutici vinove ...

Predavanje "Zlatna žutica vinove ...