Mjesni odbor Pitomača

Predsjednik: Ivan Kos
                        Adresa: Vinogradska 65, Pitomača
                        mob: 095/196-2942


Mjesni odbor Kladare

Predsjednik: Manfred Kodžaga
                        Adresa: Kladare 33a
                        mob: 098/722-964


Mjesni odbor Križnica

Predsjednik: Josip Sesvečan
                        Adresa: Križnica 47
                        tel: 033/718-009
                        mob: 091/959-1934


Mjesni odbor Stari Gradac

Predsjednik: Marin Aragović
                        Adresa: Maršala Tita 15, Stari Gradac
                        mob: 098/677-945


Mjesni odbor Starigradački Marof

Predsjednica: Zdravko Sesvečan
                          Adresa: Starogradački Marof 47
                          mob: 098/645-422


Mjesni odbor  Sedlarica

Predsjednik: Mario Čajkulić
                       Adresa: Sedlarica 62
                       mob: 091/199-6060


Mjesni odbor  Otrovanec

Predsjednik: Mirko Pavleković
                        Adresa: Otrovanec 30
                        mob: 099/213-8704


Mjesni odbor  Velika Črešnjevica

Predsjednik: Mario Rengel
                        Adresa: Velika Črešnjevica 39
                        mob: 098/782-280


Mjesni odbor  Mala Črešnjevica

Predsjednik: Ivica Korbeli
                        Adresa: Mala Črešnjevica 58
                        mob: 098/623-466


Mjesni odbor  Turnašica

Predsjednik: Marko Šamu
                        Adresa: Vatrogasna 1, Turnašica
                        mob: 091/509-2219


Mjesni odbor  Dinjevac

Predsjednik: Ivan Erhatić
                        Adresa: Stjepana Radića 16a, Dinjevac
                        mob: 098/207-310


Mjesni odbor  Grabrovnica

Predsjednik: Ivica Peterfi
                        Adresa: Grabrovnica 62
                        mob: 091/459-8620