Rad općinske uprave

U ponedjeljak 17. prosinca 2018. godine u prostorijama Općine Pitomača, pod predsjedanjem predsjednika Općinskog vijeća Rikarda Bakana, održana je 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača, na kojoj su prisutni vijećnici razmotrili i prihvatili tridesetak predloženih odluka.

 

U utorak navečer u prostorijama Općine Pitomača, pod predsjedanjem predsjednika Općinskog vijeća Rikarda Bakana, održana je 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača, na kojoj su prisutni vijećnici razmotrili i prihvatili desetak predloženih odluka.

Predsjednik Općinskog vijeća, Rikard Bakan saziva 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pitomača za dan 20. studenoga (utorak) 2018. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1

Jučer navečer (srijeda) u prostorijama Općine Pitomača održana je 11. sjednica Općinskog vijeća.

Poziv na Edukaciju za turističke interpretatore za selektivne oblike turizma – kulturni turizam i ekoturizam

Jučer navečer u prostorijama Općine Pitomača održana je 10. sjednica Općinskog vijeća, na kojoj su prisutni vijećnici razmotrili i prihvatili polugodišnje izvještaje o izvršenju Proračuna Općine Pitomača i financijskih izvještaja općinskih proračunskih korisnika (Dječji vrtić Potočnica, Knjižnica i čitaonica Pitomača, Centar za kulturu Drago Britvić) za 2018. godinu.