Uprava

Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača

Članovi Općinskog vijeća

Zamjenici načelnika:
- Ivan Erhatić (HDZ) 

- Marin Aragović (HDZ)

Predsjednik Općinskog Vijeća – Rikard Bakan, HDZ

Općinski načelnik - Željko Grgačić, HDZ